Akkoord verbetert aanpak probleembanken maar neemt zorg over apart verdrag niet weg

BRUSSEL, 20 maart 2014 - De onderhandelaars van het Europees Parlement en de Raad van Ministers hebben vanmorgen een akkoord bereikt over een Europees bankenresolutiemechanisme. Dankzij het parlement is de besluitvorming over de aanpak van probleembanken verbeterd. GroenLinks houdt echter grote zorgen over het aparte verdrag waarop het Europees bankenresolutiefonds is gegrondvest.

"Snelle besluitvorming over het saneren of sluiten van een bank die dreigt om te vallen is essentieel om te voorkomen dat de kosten hiervan uit de klauwen lopen", stelt Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks. "De onderhandelaars van het Europees Parlement hebben op dit punt duidelijke verbeteringen weten af te dwingen van minister Dijsselbloem en de andere ministers van Financiën."

Het Europees bankenresolutiefonds, dat met bijdragen van de banken gevuld wordt, is een onmisbaar onderdeel van de bankenunie. Onder druk van de Duitse regering wordt een apart verdrag gesloten over de financiering van dit fonds. Eickhout heeft grote twijfels over dit verdrag: "Is het juridisch houdbaar om zaken buiten het EU-kader om te regelen die ook daarbinnen geregeld kunnen worden? Wordt het een gewoonte van de nationale regeringen om de geëigende Europese procedures, met hun ingebouwde checks and balances, te omzeilen? Daarover moet snel duidelijkheid komen."

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit berichtTwitter


Facebook


Whatsapp