Bas Eickhout schrijft Klimaatmanifest

Op donderdag 9 mei, de Dag van Europa, presenteert klimaatwetenschapper en GroenLinks-lijsttrekker Bas Eickhout in Nieuwspoort zijn nieuwste boek Klimaatmanifest: hoog tijd voor een doorbraak in Europa. Eickhout stelt in dit manifest tien klimaatmaatregelen voor.

Twee voorbeelden van maatregelen die Eickhout wil invoeren:

Een CO2-heffing aan de Europese grens
Momenteel krijgt de Europese industrie het overgrote deel van de rechten om CO2 uit te stoten gratis, en levert daardoor geen eerlijke maatschappelijke bijdrage in de strijd tegen klimaatverandering. Sterker nog, de industrie heeft miljarden euro’s aan het huidige beleid verdiend doordat ze lange tijd veel meer rechten kregen dan nodig en die ook nog eens door kunnen verkopen aan de energiesector. Eickhout wil dit systeem volledig op de schop doen. De EU moet ophouden met het uitdelen van gratis rechten, de industrie moet gaan betalen.

Om te zorgen dat er geen oneerlijke concurrentie komt vanuit landen die geen fatsoenlijk klimaatbeleid voeren, wordt een CO2-heffing aan de EU-grens ingevoerd. In plaats van de vervuilende industrie binnen Europa tegemoet te komen door ze niet te laten betalen voor CO2-uitstoot, wordt dus juist de vervuiling die van buiten Europa de EU binnenkomt belast. Om dat tot stand te kunnen brengen moeten de belangen binnen de oppermachtige Europese industrie-lobby gesplitst worden, daarom is de invoering van een Nederlandse CO2-belasting voor de Nederlandse industrie cruciaal.

‘Parijs’ moet in ieder handelsakkoord
Regels voor het milieu of het klimaat worden gezien als handelsbelemmering. Wordt handel erdoor bemoeilijkt, dan geldt dat gelijk als belangrijk argumenten om ze af te zwakken. Ongebreidelde import van teerzandolie uit Canada; palmolie als biobrandstof; investeringstribunalen die overheden de mogelijkheid tot reguleren ontnemen, de voorbeelden zijn talrijk. Sterker nog, EU-lidstaten, inclusief de Nederlandse regering, willen nieuwe handelsafspraken met Trump maken, terwijl zijn VS niet eens meedoet met het Parijsakkoord.

Het Europese denken over handel moet 180-graden draaien. De Europese afzetmarkt bestaat uit een half miljard mensen die ook nog eens enorm veel te besteden hebben, gemeten aan de hand van het gezamenlijk bruto nationaal product is de EU goed voor bijna een kwart van de wereldeconomie. Die aantrekkingskracht moet ten volste benut worden. Handelsverdragen moeten een middel worden om bedrijven en landen buiten de EU te dwingen tot groener beleid: geen duurzaam beleid betekent geen handel.

Details presentatie:
Donderdag 9 mei
Inloop 10.00u, start programma 10.30u
Locatie: Nieuwspoort, Den Haag
Alle aanwezigen krijgen een gratis exemplaar van het boek
Aanmelden: beweging.groenlinks.nl/klimaatmanifest

Een recensie-exemplaar van het Klimaatmanifest kan worden opgevraagd bij Stephan Debrouillé: s.ebrouille@bua.nl

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit berichtTwitter


Facebook


Whatsapp