Belangrijke week voor het klimaat: scheepvaart, klimaatakkoord en boek van Eickhout

Een belangrijke week voor het klimaat: IMO, ondertekening klimaatverdrag, en.... Klimaatmores.
Van maandag tot en met vrijdag komt de VN-organisatie voor internationale scheepvaart (IMO) bijeen om de bijdrage van deze sector in de aanpak van klimaatverandering verder uit te werken, GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is aanwezig om druk op de ketel te houden. Op donderdag presenteert Eickhout tevens zijn nieuwe boek Klimaatmores, radicaal naar een andere norm. De dag erna komen regeringsleiders bijeen in New York om het klimaatverdrag te ondertekenen.

IMO

Van maandag tot en met vrijdag komt de milieucommissie (MEPC) van de VN-scheepvaartcommissie (IMO) bijeen in Londen. Tijdens deze bijeenkomst moet meer duidelijkheid komen over de regulering van de uitstoot van broeikasgassen door de internationale scheepvaart. Tot op heden heeft de IMO vrijwel niets op dit gebied bereikt, terwijl de organisatie er al sinds 1997 mee bezig is. Gaat dat veranderen na het klimaatakkoord in Parijs?

In Parijs lobbyde de internationale scheepvaart hard om geen vermelding in het Verdrag te krijgen. Met succes. Dat succes heeft zich echter tegen de sector gekeerd. De verontwaardiging was groot en alles wat de IMO nu doet ligt nu onder een vergrootglas.

Deze week moet er onder andere een besluit genomen worden over het meten en rapporteren van CO2-emissies door schepen. Wordt het verplicht voor schepen om dit te doen of blijft het vrijblijvend? En hoe betrouwbaar is de methodologie die uiteindelijk wordt gebruikt? Deze week moet er meer duidelijkheid komen waar IMO staat.

Ook heeft de IMO een kans om zwart op wit te zetten dat de internationale scheepvaart een eerlijke bijdrage gaat leveren aan het reduceren van CO2-emissies en om aan te geven hoe de sector dat denkt te gaan doen. Eickhout is in Londen aanwezig om de druk op de scheepvaartsector op te voeren.

Klimaatmores

Donderdag - aan de vooravond van de ondertekening van het klimaatverdrag van Parijs - ligt het in de boekwinkel: Klimaatmores, radicaal naar een andere norm. Het boek geeft een interessante blik achter de schermen van de internationale klimaattoppen, de Europese en Nederlandse klimaatpolitiek.

Marjan Minnesma van Urgenda neemt om 16.30u in boekhandel Paagman in Den Haag het eerste exemplaar van Klimaatmores in ontvangst. Ook zal GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver een toespraak houden. (Aanmelden verplicht via Paagman)

‘We hebben een klimaatprobleem en we lossen het niet op. Waarom niet? In dit boek legt Bas Eickhout de vinger op de zere plek: de politiek.’ — Jan Terlouw in het voorwoord

Tekenen klimaatakkoord

Vrijdag 22 april is de eerste dag waarop landen het nieuwe klimaatakkoord kunnen ondertekenen. Daar wordt een speciale ceremonie van gemaakt in New York op het VN-hoofdkantoor. Meer dan 150 landen hebben aangegeven het verdrag tijdens de ceremonie door een regeringsleider of milieuminister te laten ondertekenen. Dat zou een record betekenen: nog nooit hebben zoveel landen een internationaal akkoord op de eerste dag ondertekend. De ceremonie toont daarmee wederom dat landen de aanpak van klimaatverandering serieus beginnen te nemen.

Onderteken is de eerste stap. Landen moeten het verdrag ook nog ratificeren, ofwel opnemen in hun eigen wetgeving. Zodra 55 procent van de landen (die tevens samen minstens 55 procent van de globale CO2-emissies behelzen) het verdrag hebben geratificeerd, treed het in werking. Snel ratificeren is een belangrijk signaal naar de rest van de wereld. Helaas lijkt de EU, in tegenstelling tot China en de VS, geen haast te hebben om het nieuwe verdrag in wetgeving op te nemen. Teleurstellend voor een groep landen die beweert leider in de strijd tegen klimaatverandering te zijn.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook