Bied Snowden bescherming in de Europese Unie

BRUSSEL, 9 maart 2014 - Woensdag stemt het Europees Parlement over een oproep aan de EU-landen om Edward Snowden bescherming te bieden op hun grondgebied. GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini, een van de indieners van het voorstel, vraagt burgers om deze oproep te ondersteunen via sociale media. Zij kunnen daartoe gebruik maken van de website blamethegame.respect-my-privacy.eu.

"I do seek EU asylum", schreef Snowden afgelopen vrijdag nog aan het Europees Parlement. Volgens Sargentini heeft de klokkenluider in het NSA-spionageschandaal die bescherming dik verdiend.

"Snowden heeft de wereld de ogen geopend voor de afbraak van onze privacy door de onbegrensde datagraaierij van inlichtingendiensten", stelt Sargentini. "Het is zijn verdienste dat veel politici, zelfs president Obama, nu spreken over hervorming van deze diensten. Daarmee heeft de klokkenluider zijn gelijk gehaald."

Zonder de onthullingen van Snowden was ook het spionagerapport waarover het Europarlement woensdag stemt er niet gekomen. Dit rapport veroordeelt het massaal bespieden van mensen op wie geen enkele verdenking rust. Het rapport onderkent dat veel vragen over de reikwijdte van de spionage door de NSA en Europese diensten nog niet zijn beantwoord. Sargentini: "Als Snowden een veilig verblijf in de EU krijgt, kunnen parlementen hem in levende lijve horen over de aftappraktijken waarvan hij kennis draagt. Dan zijn we niet langer aangewezen op briefwisselingen."

Het is onzeker hoe lang Snowden nog in Rusland mag blijven. De invasie van de Krim door president Poetin, in weerwil van talloze internationale afspraken, onderstreept diens onberekenbaarheid. "Het is onverdraaglijk dat Snowden nu afhankelijk is van de bescherming van een cynicus als Poetin, die lak heeft aan mensenrechten en volkenrecht", vindt Sargentini.

Het amendement van Sargentini en andere groene Europarlementariërs dat oproept tot bescherming van Snowden in de EU werd eerder verworpen in de parlementscommissie die het spionagerapport schreef. Conservatieven, christendemocraten en een deel van de sociaaldemocraten en liberalen stemden tegen. Sargentini hoopt dat deze fracties meer moed zullen tonen bij de plenaire stemming van woensdag. Met de actie op blamethegame.respect-my-privacy.eu willen de Europese Groenen daaraan bijdragen.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook