Brexit: hechte relatie met VK behouden en vasthouden aan Europese waarden

Het Europees Parlement heeft zijn standpunt ingenomen over het akkoord dat gesloten moet worden om het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie te regelen. GroenLinks steunde de resolutie die pleit voor een zo goed mogelijke relatie tussen VK en EU die tegelijkertijd geen enkele afbreuk doet aan Europese waarden en standaarden.

Eickhout: “Brexit maakt duidelijk hoe onderling verweven het VK en de EU zijn en welke problemen het optrekken van nieuwe grenzen creëert. Het komt er nu op aan om de schade te beperken. De vrede en stabiliteit in Noord-Ierland mag niet in gevaar komen. Europese en Britse burgers moeten hun rechten op verblijf en werk zoveel mogelijk behouden.”

In de artikel-50 brief van May wekt de Britse regering de suggestie dat ze bereid is om de samenwerking op het vlak van veiligheid in de waagschaal te stellen om zo toegang tot de Europese markt af te dwingen. Het Europees Parlement keurt deze uitruil tussen veiligheid en economie af. “Het is schandalig om met de veiligheid van Europese burgers te spelen als onderhandelingsstrategie. Het is in het belang van alle Europeanen om de samenwerking op het vlak van buitenlands- en veiligheidsbeleid optimaal voort te zetten”, aldus Eickhout.

Het Europees Parlement spreekt in de resolutie zijn voorkeur uit voor een associatieakkoord met het Verenigd Koninkrijk zodat zeer hechte samenwerking kan voortbestaan. De regering van May stuurt echter aan op een harde Brexit waarbij het VK geen deel is van de interne markt, de Europese economische ruimte en de douane-unie. “Ik hoop dat het Verenigd Koninkrijk gaat inzien dat die koers alleen verliezers kent. Mensen, het klimaat en de economie zijn er allemaal bij gebaat dat Groot-Brittannie de samenwerking met de EU zo hecht mogelijk maakt.”

Het akkoord over de uittreding van Groot-Brittannië dat binnen twee jaar moet zijn afgesloten, moet door een gekwalificeerde meerderheid van lidstaten en het Europees Parlement worden goedgekeurd. Groot-Brittannië doet er dus verstandig aan om deze resolutie serieus te nemen om de Brexit ordentelijk te laten verlopen.

Meer informatie: Vijf vragen en antwoorden over Brexit

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook