CO2-handel krijgt eindelijk reddingsboei

Straatsburg, 10 december 2013 – De hoeksteen van het Europees klimaatbeleid staat al maanden op instorten vanwege de overvloed aan CO2-rechten. Hierdoor is het prijskaartje dat aan vervuiling hangt veel te laag, waardoor investeringen in de groene energie worden tegengewerkt. Vandaag heeft het Europees Parlement eindelijk ingestemd met een reddingsboei voor de CO2-markt. Deze zal er voor moeten zorgen dat het emissiehandelssysteem in leven gehouden kan worden.

Eickhout: "De CO2-handel zou duurzame innovatie, groene energie en koplopers in de industrie moeten belonen. Helaas kost een ton CO2-uitstoot nu ongeveer evenveel als een hamburger. Met deze extreem lage CO2-prijs wordt vervuilen niet ontmoedigd en blijven investeringen in een groene economie uit. Die investeringen zijn nodig om banen te creëren en klimaatverandering tegen te gaan"

Vandaag heeft het Europees Parlement formeel ingestemd met backloading; waardoor de veiling van 900 miljoen CO2-rechten kan worden uitgesteld. De maatregel is hard nodig en heeft vanwege de onverzettelijkheid van het rechts-conservatieve deel van het Europarlement onnodig veel vertraging opgelopen.

Eickhout is opgelucht dat het voorstel eindelijk uitgevoerd kan worden: "We kunnen even adem halen omdat de CO2-markt tijdelijk overeind gehouden wordt. Maar om de CO2-markt echt te repareren is er meer nodig. Alleen structurele oplossingen, zoals verhoging van de Europese doelstelling om CO2-uitstoot terug te dringen en het uit de markt halen van het overschot aan CO2-rechten, bieden soelaas op de langere termijn."

Na de stemming in het Europarlement zal de Raad van ministers waarschijnlijk op 16 december formeel instemmen met het voorstel tot backloading.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook