CO2-uitstoot luchtvaart: Europees Parlement trekt teugels aan

STRAATSBURG, 13 september - Het Europees Parlement wil een einde aan de extreme uitzonderingspositie van de luchtvaartsector in de aanpak van klimaatverandering. Een grote meerderheid stemde vandaag in met een ambitieus onderhandelingsmandaat op een wet die bepaalt onder welke voorwaarden de luchtvaartsector onder het Europese Emissiehandelssysteem valt.

Europarlementariër Bas Eickhout onderhandelde het mandaat namens de Europese Groenen. Hij waarschuwt dat er nog een lange weg te gaan is tot de uiteindelijke wet. “De onderhandelingen met de EU-landen over onze inzet zullen niet gemakkelijk zijn. Tot nu toe blijken de lidstaten zeer gevoelig voor de krachtige lobby van de luchtvaartsector.  Als we echter onze handtekening onder het akkoord van Parijs serieus nemen, dan zal ook de luchtvaartsector drastisch minder moeten gaan uitstoten en een eerlijke prijs moeten betalen voor hun aandeel in klimaatverandering.”

Tot nu toe krijgt de sector jaarlijks vrijwel gratis een grote hoeveelheid emissierechten voor vluchten binnen de EU. Op die manier komen geen innovaties en CO2-reducties tot stand. Het Europees Parlement wil daarom minder rechten vanaf 2021. Bovendien moeten deze jaarlijks met een vast percentage afnemen en is ‘slechts’ de helft daarvan gratis. Eickhout: “Van mij hadden alle rechten geveild moeten worden, maar dit compromis is alsnog een flinke aanscherping van het oorspronkelijke voorstel.”

Vluchten van en naar landen buiten de EU hoeven momenteel helemaal geen ETS-rechten in te leveren. Het Europarlement wil dat er vanaf 2021 een einde aan deze uitzonderingspositie komt. Alleen wanneer blijkt dat het internationale beprijzingsmechanisme ‘CORSIA’ waar landen nu aan werken, streng genoeg is vindt het Parlement een uitzonderingspositie op z’n plaats. Eickhout: “Het Europees Parlement wil druk op de ketel houden. De keuze voor de sector is wat betreft de Europarlementariërs duidelijk: of de internationale ambitie gaat omhoog, of er moeten eveneens emissierechten gekocht worden voor vluchten van en naar de EU.”

De eerste onderhandelingsronde met de EU-landen staat gepland voor eind september.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook