Commissie Ontwikkelingssamenwerking steunt voorstellen Sargentini in strijd tegen bloederige mobieltjes

STRAATSDBURG, 10 maart - De commissie Ontwikkelingssamenwerking in het Europarlement eist bindende wetgeving om de handel in conflictmineralen te stoppen. In een stemming maandagavond vonden de partijen eensgezind dat de aanpak van handel in mineralen waarmee oorlogen gefinancierd worden sterker moet. In navolging van het vorig jaar vastgestelde rapport van GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini vond de parlementscommissie dat wetgeving moet worden aangescherpt zodat de Europese burgers niet langer ongewild oorlog en conflict via hun tablet of telefoon financieren. De regels moeten gelden voor alle Europese bedrijven die de mineralen tin, tantaal, wolfraam en goud in hun producten gebruiken.

Sargentini is zeer tevreden met dit resultaat. “Dit is een duidelijk signaal dat het vrijwillige systeem dat de Europese Commissie voorstelt niet goed genoeg is. Enkel vrijblijvende aanmoedigingsregels voor bedrijven maken geen einde aan de handel in conflictmineralen. Als consument in de vrije westerse wereld wil ik dat de producten die ik koop niet bijdragen aan dood en verderf elders.”

Conflictmineralen zoals tin en goud worden gewonnen in mijnen die onder controle staan van rebellengroepen. Deze groepen profiteren van de opbrengsten en financieren hiermee hun gewapende strijd. Europese bedrijven gebruiken deze mineralen in hun producten en voeden hiermee een conflict in landen als Congo en Colombia.

Er is niet alleen steun voor een bindend systeem maar ook voor de uitbreiding van het aantal bedrijven dat onder de wet valt. De Europese Commissie stelt nu een wet voor die slechts geldt voor een kleine groep importeurs van ruwe grondstoffen. GroenLinks wil deze wet aanscherpen. Veel producten die mineralen bevatten, worden buiten Europa geproduceerd. De commissie Ontwikkelingssamenwerking is daarom van mening dat ook de importeurs van halffabricaten en eindproducten transparant moeten zijn over de herkomst van de mineralen die ze gebruiken. “Ik wil dat álle Europese bedrijven openheid van zaken geven over waar zij hun mineralen vandaan halen. Dat is de start om conflictvrije laptops en mobieltjes garanderen en daarmee bloedvergieten te voorkomen”, aldus Sargentini.

Sargentini diende in januari een pakket van honderden amendementen om de wet te verbeteren. De andere politieke groepen schaarden zich gisteren achter een groot gedeelte van haar voorstellen. De volgende stap is de stemming in de commissie Internationale Handel in april. De plenaire stemming is in mei.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook