COP20 resolutie aangenomen door Europees Parlement

De milieucommissie heeft een resolutie opgesteld waarin ze haar verwachtingen rondom de klimaattop in Lima, die volgende week begint, uiteenzet. Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks is co-auteur van de resolutie die vandaag door het Europees Parlement is aangenomen.

Eickhout is positief over het de uitkomst: "Uiteraard moet er binnen het Europees Parlement een compromis gevonden worden tussen de progressieve en meer conservatieve partijen, maar het eindresultaat is nog altijd veel vooruitstrevender dan de huidige stellingname van de Europese Raad en de Europese Commissie."

Hogere doelstellingen

Zo vraagt het Europees Parlement bijvoorbeeld wederom om hogere en bindende Europese doelstellingen voor duurzame energie en energie efficiëntie. Het Europees Parlement stelt eveneens dat er momenteel teveel uitstootrechten onder het Kyoto Protocol zijn, er zal dus geschrapt moeten worden. De conclusie dat de huidige Europese 2020 CO2-doelstelling te laag is gebleken, sluit op deze bevinding aan.

Fossiele energie uitbannen

Het Europees Parlement komt met een duidelijke doelstelling voor het uitbannen van subsidies voor fossiele energie: vanaf 2020 moeten ze tot de geschiedenis behoren. Nieuwe ontwikkelingen voor het winnen van de meest schadelijke brandstofvormen, zoals teerzand en schalieolie, moeten stopgezet worden. Dit geldt niet enkel voor Europa, er moet een wereldwijd streven komen voor het uitfaseren van CO2-emissies in 2050.

Duidelijkheid over klimaatfinanciering

De resolutie roept de Europese Raad ook op om met duidelijke financieringsplannen naar voren te treden. Niet alleen voor de EU, ook voor de armste landen ter wereld die vaak juist het hardst getroffen worden door de gevolgen van klimaatveranderingen. Lidstaten moeten tijdig met een eerlijke bijdrage voor het klimaatfonds komen, zodat ontwikkelingslanden voldoende financiële ondersteuning ontvangen voor het aanpakken van klimaatverandering.

Meer Europese ambitie

Het is van groot belang dat Europa met een ambitieuze instelling richting Lima afreist. Lima is een belangrijke stap richting Parijs 2015, het moment waarop de wereld een opvolger van het Kyoto Protocol (dat in 2020 afloopt) krijgt. Hoe eerder de onderhandelingen beginnen en hoe eerder landen met toezeggingen komen, des te meer ruimte voor verbetering er zal zijn tijdens de uiteindelijke onderhandeling in Parijs.

Volgens Bas Eickhout heeft het Europees Parlement vandaag een duidelijk signaal aan de Europese Commissie en Europese Raad afgegeven: "Volgende week zal de EU een aantal tandjes bij moeten schakelen aan de onderhandelingstafel in Lima."

 

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook