Deze week in het Europees Parlement: prioriteiten van 8 tot en met 11 juni

Vrijhandelsverdrag TTIP

Het Europees Parlement stemt over de lopende onderhandelingen tussen de EU en de VS over handelsverdrag TTIP. GroenLinks is tegen TTIP omdat die de Europese democratie uitholt en het bedrijfsleven een nog grotere invloed geeft op wetten die mens en milieu beschermen. De afgelopen twee jaar is het verzet in Europa flink toegenomen tegen dit handelsverdrag. GroenLinks strijdt voor een zeer kritische resolutie van het Europees Parlement die een duidelijk signaal afgeeft aan de Europese en Amerikaanse onderhandelaars dat TTIP op een doodlopend spoor zit.

Er wordt vooral een spannende stemming verwacht over het omstreden arbitragemechanisme tussen staten en investeerders (ISDS). Het rapport dat ter stemming voorligt pleit weliswaar voor een hervorming van ISDS op de langere termijn, maar zegt geen duidelijkheid 'nee' tegen het opnemen van een vorm van ISDS in TTIP. GroenLinks dient een amendement in dat ISDS in TTIP onomwonden afwijst en hoopt op steun van onder andere de sociaaldemocraten. In de handelscommissie werd op het laatste moment nog een compromis gevonden tussen de sociaaldemocraten en de christendemocraten. De vraag is of dit compromis stand houdt wanneer alle Europarlementariërs zich mogen uitspreken over ISDS en TTIP. Dankzij publieke druk en de inzet van onder andere de Groenen in het Europees Parlement lijkt de steun voor TTIP en ISDS flink af te kalven.

Kapitaalmarktenunie

De Europese Commissie kondigde aan richting een Europese kapitaalmarktenunie te willen. Dit zou moeten leiden tot alternatieve manieren voor kleinere bedrijven om zich te financieren: bijvoorbeeld door aandelen uit te schrijven of via leningen die niet door banken verstrekt worden. Het Europees Parlement neemt voor het eerst een standpunt in over deze ideeën. GroenLinks wil dat de Commissie bij het ontwikkelen van een kapitaalmarktenunie lessen trekt uit de financiële crisis van 2008. Het risico bestaat dat de kapitaalmarktenunie zich te veel richt op een snelle groei van het aanbod van krediet. Dit kan leiden tot het afzwakken van eisen aan financiële producten en een riskanter financieel systeem. Een toekomstagenda voor het financiële systeem zou wat GroenLinks betreft meer gericht moeten zijn op duurzame langetermijninvesteringen, een ingrijpende hervorming in de bankensector en beter Europees financieel toezicht.

Verplichte transparantie over belastingafdracht voor multinationals

Het Europees Parlement stemt over wetgeving die aandeelhouderschap over langere termijn moet bevorderen. De Groene fractie heeft in de commissie Juridische Zaken steun gekregen om daarin de verplichting voor beursgenoteerde bedrijven op te nemen om per land te rapporteren hoeveel omzet, werknemers, winst, belasting en subsidies zij hebben per land en over tax rulings die zij hebben verkregen. Dit zogenaamde country-by-country reporting is een belangrijk wapen tegen belastingontwijking. Bedrijven zullen zich dan tegenover het publiek en aandeelhouders moeten verantwoorden als zij de fiscus ontlopen. Christendemocraten en conservatieven zijn tegen verplichte transparantie voor bedrijven en zullen proberen om dit Groene voorstel te schrappen.

European Energy Security Strategy

Dinsdag debatteert het Europarlement over de Europese strategie voor energiezekerheid. Het meest positieve in het rapport is dat het energie-efficiëntie bestempelt als energiebron en dus in belang gelijk stelt aan opwekkingscapaciteit. Helaas zijn de amendementen van de Europese Groenen om meer in te zetten op energiebesparing (bijvoorbeeld via samenwerking in een North Sea Grid) afgewezen. Het blijft dus bij woorden, concrete acties worden niet genomen. Verder ziet de strategie nucleaire energie als een mogelijkheid om onze energiezekerheid veilig te stellen. Daarnaast wordt weer volledig ingezet op nieuwe gasinfrastructuur, terwijl er onlangs nog een rapport uitkwam over de grote onderbenutting van onze bestaande gasinfrastructuur. Geen energiebesparing, wel gas – wederom blijkt dat politici het sexyer vinden om een pijpleiding te leggen dan om maatregelen te nemen die zowel klimaatverandering als de portemonnee helpen. De Europese Groenen zullen opnieuw hun amendementen indienen, om het rapport acceptabel te maken.

Burundi

Op woensdag debatteert het Europees Parlement over de situatie in Burundi. Het land bevindt zich in een zware politieke crisis sinds de aankondiging van zittend president Nkurunziza om een derde ambtstermijn na te streven. In mei vond een staatsgreep plaats, die mislukte. Al zeker dertig mensen zijn omgekomen bij de protesten en ruim honderdduizenden Burundezen zijn naar buurlanden gevlucht als gevolg van de politieke spanningen. De parlements- en gemeenteraadsverkiezingen die op 5 juni plaats zouden vinden, zijn opgeschort. De Burundese regering besloot ook om de presidentsverkiezingen van 26 juni met zes weken uit te stellen.

Europarlementariër Judith Sargentini is lid van een team van Europese waarnemers die toezicht moet houden op het eerlijk verlopen van de verkiezingen in Burundi. De waarnemingsmissie is voorlopig uitgesteld.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook