Eerlijk strafproces in Europese Unie stap dichterbij

STRAATSBURG, 10 september 2013 – Het Europarlement heeft vandaag wetgeving aangenomen over het recht op toegang tot een advocaat. GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini noemt de overeenkomst een grote doorbraak voor fundamentele burgerrechten in de Europese Unie. Zonder toegang tot een advocaat kan een verdachte zijn recht op verdediging niet goed uitoefenen en is het recht op een eerlijk proces niet gegarandeerd.

Sargentini: “We moeten de betrouwbaarheid van de rechtspraak garanderen, zodat de kans op gerechtelijke dwalingen, zoals de Schiedammerparkmoord wordt geminimaliseerd.”

Staatssecretaris Teeven lobbyde tegen de wetgeving over de toegang tot een advocaat. Hij wilde dat kleine overtredingen uitgesloten zouden worden van de wetgeving, zodat zaken sneller afgehandeld zouden kunnen worden. De door Teeven bepleitte uitzondering, in de wandelgangen zelfs de 'Dutch exception' genoemd, is uiteindelijk fors ingeperkt in de richtlijn waarover vandaag gestemd is.

De zojuist aangenomen wet is onderdeel van een pakket aan maatregelen voor het versterken van procedurele rechten van verdachten. Het recht op vertaling en het recht op informatie over rechten in een strafrechtelijke procedure zijn al eerder aangenomen.

Volgens Sargentini moeten het recht op juridische hulp en speciale waarborgen voor kwetsbaren in strafrechtelijke procedures ook zo snel mogelijk verankerd worden in Europese wetgeving. Pas dan kunnen we spreken van een gemeenschappelijke basis van rechten voor verdachten in de EU. “Deze gemeenschappelijke basis kan een beginpunt zijn voor wederzijds vertrouwen in elkaars rechtssysteem”, aldus Sargentini. “Dat is nodig om effectief samen te kunnen werken om internationale criminaliteit te bestrijden."

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.
Webbericht op website GroenLinks Europa:

Deel dit bericht

TwitterFacebook