Eickhout bij onderhandelingen CO2-reductiedoelstelling scheepvaart

LONDEN, 3 juli - “De boel wakker schudden.” Dat is wat GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout deze week in Londen gaat doen tijdens de onderhandelingen binnen de IMO (de internationale scheepvaartorganisatie van de VN) over een mogelijke CO2-reductiedoelstelling voor de scheepvaart. Eickhout heeft een troef in handen: een ambitieus wetsvoorstel om internationale scheepvaart van en naar de EU onder het Europese emissiehandelssysteem te laten vallen.

Actie hoog nodig

Negentig procent van de goederen die we kopen, wordt per schip vervoerd. Het verschepen van handelswaar is zo goedkoop dat we in Nederland zelfs flesjes water uit Hong Kong importeren (en die hier zelfs tegen een lagere prijs verkocht worden). De hoeveelheid goederen die we consumeren groeit, en de internationale scheepvaart groeit mee. Net als de bijbehorende CO2-uitstoot.

De uitstoot van broeikasgassen door de scheepvaartsector stijgen enorm hard. Momenteel is de CO2-uitstoot van de sector vergelijkbaar met landen als Japan of Duitsland, en naar verwachting is die uitstoot in 2050 twee tot vijf keer zo hoog. Als we dat toestaan dan zijn de beloftes onder het Parijsakkoord onhaalbaar.

Tussentijdse strategie

Al sinds 1997 is de IMO (via het Kyotoprotocol) verantwoordelijk voor het terugdringen van de klimaatimpact van scheepvaart. Met weinig succes. Dankzij het klimaatverdrag van Parijs is de druk opgevoerd. Toch blijkt het echte gevoel van urgentie nog te ontbreken binnen dit internationale orgaan. In oktober 2016 besloot de IMO dat ze pas in 2023 een definitief besluit nemen over hoe de sector de uitstoot gaat aanpakken.

Wel moet er in 2018 een tussentijdse strategie aangenomen zijn, en dat is waar ze over gaan onderhandelen: wat moet er in die strategie staan? Het grootste punt van discussie is of er een concrete doelstelling in die tussentijdse strategie wordt opgenomen, en zo ja, wat die doelstellingen dan moet zijn.

CO2-reductiedoelstelling

Voor GroenLinks is het duidelijk. Er moet een concrete en bindende CO2-reductiedoelstelling voor de sector komen die in lijn is met het Parijsakkoord. Dat betekent dat de uitstoot in 2050 gehalveerd moet zijn ten opzichte van nu. In de tweede helft van deze eeuw moet de uitstoot naar nul. Studies tonen dat het mogelijk is. Maar dan moet er wel een fikse CO2-prijs zijn om innovatie te stimuleren.

Een aantal Europese landen en laag gelegen eilandstaten delen de mening dat de doelstelling in lijn moet zijn met het Parijsakkoord, zonder verder uit te werken wat dat concreet betekent. De industrie, die erg veel macht heeft tijdens de onderhandelingen, wil enkel praten over doelstellingen die niet bindend zijn, losgekoppeld van het Parijsakkoord, of die enkel gericht zijn op efficiëntie van schepen. Dan zijn er nog een aantal landen die helemaal geen doelstelling willen bespreken. deze landen willen het enkel hebben over voorwaarden waaronder verdere afspraken gemaakt worden (lees: geld en uitstel).

Europees Parlement voert druk op

Momenteel loopt de herziening van het Europese Emissiehandelssysteem (EU-ETS). Eickhout is onderhandelaar namens de Groenen in het Europees Parlement, hij diende samen met de liberalen en sociaaldemocraten een voorstel in om internationale scheepvaart onder dit systeem te laten vallen. Dat voorstel is aangenomen door het Europees Parlement.

De volgende stap voor Eickhout is om het eens te worden met de EU-landen. Als de lidstaten het voorstel ook ondersteunen, dan moeten schepen vanaf 2023 ETS-emissierechten kopen zodra ze van en naar de EU varen. De enige manier waarop dit komt te vervallen is als de IMO voor die tijd tot een internationale afspraak is gekomen dat in lijn is met het Parijsakkoord.

Dreigen werkt

Eenzelfde truc haalde de EU uit met de internationale luchtvaartsector. Zonder de dreiging dat internationale luchtvaart eigenlijk vanaf dit jaar onder het Europese emissiehandelssysteem zou gaan vallen, was er afgelopen jaar nooit een internationale deal gesloten. Internationale sectoren willen kosten wat kost regionale maatregelen voorkomen, helemaal als ze relatief strikt zijn zoals het EU-ETS - het systeem zet immers een plafond voor de hoeveelheid toelaatbare CO2-emissies.

Dat het voorstel van het Europees Parlement ook bij de conservatieve IMO speelt, blijkt onder andere uit het feit dat de hoogste ambtelijke baas van de organisatie geen moment voorbij laat gaan om de EU aan te raden het voorstel zo snel mogelijk van tafel te vegen.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook