En dat maakt drie: EU-energiebeleid tot 2030 is rond

BRUSSEL, 20 juni - Vorige week werd al een deal bereikt op de Richtlijn Duurzame Energie, dinsdag kwamen daar twee deals bij: Een nieuwe Richtlijn op Energie-efficiëntie en een nieuwe Richtlijn voor het Beheer van de Energie Unie. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout: “Gezamenlijk vormen deze drie stukken wetgeving de ruggengraat van de Europese Energie Unie. We weten nu dat de EU 32,5 procent efficiënter om moet gaan met energie en 32 procent duurzame energie moet opwekken in 2030. De drie stukken wetgeving gaan nog niet de omslag teweegbrengen die nodig is, maar het is wederom een stapje in de juiste richting.”

Om de doelstellingen van het Parijsakkoord te halen en de energieprijzen zo laag mogelijk te houden, is een goed functionerende Europese energiemarkt nodig. Daarom moeten nationale energiemarkten beter op elkaar afgestemd worden, de zogeheten Energie Unie moet dat bewerkstelligen. Een goed geïntegreerde Energie Unie vraagt om planning en toezicht, de regels daarvoor zijn nu vastgelegd in de Richtlijn voor het Beheer van de Energie Unie.

Dinsdagnacht werd een overeenkomst bereikt op dit nieuwe stuk Europese wetgeving. Eickhout: “Er werd onder andere afgesproken hoe lidstaten moeten garanderen dat ze gezamenlijk de doestellingen voor duurzame energie en energie-efficiëntie halen. Ook is het idee van een CO2-budget voor het eerst in een EU-wet vastgelegd, daarmee wordt erkend dat er nog maar een maximale hoeveelheid CO2 is dat de EU als geheel mag uitstoten, de exacte getallen moeten verder uitgewerkt worden door de Europese Commissie.”

Net daarvoor hadden het Europees Parlement en de EU-landen ook al een deal bereikt omtrent energiebesparing. Eickhout: “Besparingen betalen zichzelf terug via een lagere energierekening, maar aangezien overheden, bedrijven en huishoudens vaak enkel naar de kortere termijn kijken, komen de benodigde besparingen niet van de grond. Ambitieuze wetgeving hierop is dus hard nodig.”

“Er is nu afgesproken dat we in 2030 met 32,5 procent zuiniger om moeten gaan met energie. Dat gaat de goede kant op, maar gezien de enorme potentie van energiebesparing is het niet voldoende. Net als de doelstelling voor duurzame energie, is de doelstelling voor energie-efficiëntie echter gekoppeld aan de herzieningscyclus van het Parijsakkoord, dat betekent dat we in 2023 een kans krijgen om de doelstellingen verder op te hogen.”

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook