Energieunie: Europese Commissie is allemansvriend, ten koste van daadkrachtig klimaatbeleid

BRUSSEL, 30 november - De Europese Commissie presenteerde woensdag zo’n duizend pagina aan nieuwe wetgeving rond energiebeleid verdeeld over acht wetsvoorstellen. Ze vormen de ruggengraat van de Energieunie die moet zorgen voor minder afhankelijkheid van olie en gas uit foute regimes en om in lijn te komen met de afspraken in Parijs om onder de twee graden temperatuurstijging te blijven. GroenLinks-Europarlementariër en klimaatexpert Bas Eickhout is teleurgesteld dat de Europese Commissie al voorsorteert op de weigerachtige lidstaten. Daardoor ontbreekt volgens Eickhout sturende werking in de voorstellen. "Polen kan doorgaan met kolen, Frankrijk met onverzekerde kerncentrales, en uit angst voor de Britse tabloids is de werking van energiebesparende ecodesign-richtlijn verder uitgekleed.”

Eickhout is verbaasd dat Juncker zo'n kans laat liggen om één van zijn tien politieke prioriteiten vorm te geven. "Waar ze mee komen is een waterig compromis voor alle lidstaten. De Europese Commissie weigert kleur te bekennen, waardoor er vrijwel geen sturing richting duurzame energie plaatsvindt. Dat is slecht nieuws voor de strijd tegen klimaatverandering, voor innovatieve bedrijven en voor de positie van de EU in klimaatonderhandelingen." Eickhout wijst erop dat zelfs grote Europese bedrijven kritiek hebben op het ‘slappe plan’ van de Europese Commissie.
 
De doelstellingen voor energiebesparing (30%) en duurzame energie (27%) zijn zeer behoudend. In tien jaar tijd moet Europa 10% zuiniger omgaan met energie en 7% meer duurzame energie opwekken. "Een lachertje," aldus Eickhout, "Met zulke zwakke signalen aan de markt gaan we de doelstellingen van het Parijsakkoord niet halen. En zo word je ook niet de ‘wereldwijde nummer 1 in duurzame energie,’ zoals Commissievoorzitter Juncker bij zijn aanstelling als doel heeft gesteld." Volgens Eickhout maakt de Commissie het op deze wijze zelfs moeilijker voor duurzame energie doordat zij de voorrangspositie op het energienet af wil schaffen.
 
Iedereen weet dat veel vormen van biobrandstof een enorme CO2-voetafdruk hebben door verandering in landgebruik (ILUC) en ook nog eens een gevaar vormen voor biodiversiteit, ecosystemen en voedselprijzen. De Commissie laat het echter na om met duidelijke duurzaamheidscriteria te komen die dit probleem eens en voor altijd aanpakken. Ook stelt de Commissie voor om zelfs in 2030 nog een enorme hoeveelheid voedsel in de brandstoftank te laten verdwijnen.

Wel vindt Eickhout het positief dat subsidies voor biomassa in elektriciteitscentrales worden aangepakt na 2020: “Laten we hopen dat de Nederlandse regering hier lering uit trekt. Het is absurd dat wij onze doelstellingen proberen te halen door uit Canada en de VS verscheepte houtpellets in onze kolencentrales bij te stoken.”

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook