EU-begroting: biodiversiteit, gezondheid, innovatie en rechtsstaat

Brussel, 11 november 2020 - Na moeizame onderhandelingen heeft het Europees Parlement verbeteringen afgedwongen in het akkoord over de Europese meerjarenbegroting en het coronaherstelfonds waarover regeringsleiders in juli een standpunt innamen. Dankzij de Europese Groenen is afgesproken om, naast het doel om minstens 30 procent van de Europese begroting te besteden aan de strijd tegen klimaatverandering, per 2024 minimaal 7,5 procent uit te geven aan het behouden en herstellen van biodiversiteit. 

Verder gaat 16 miljard euro extra, in vergelijking met het voorstel van juli, naar onder andere: gezondheid, onderzoek en innovatie, bescherming van fundamentele rechten en het Erasmus-programma. Europese subsidies kunnen bovendien voortaan ingehouden worden als er ernstige gebreken aan de rechtsstaat van EU-landen zijn.

GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout: “In juli hebben de Europese regeringsleiders nagelaten om de begroting grondig te moderniseren en te verduurzamen. Het Europees Parlement heeft die grote lijnen niet kunnen veranderen, maar we konden ze wel bijsturen in de goede richting. Het is belangrijk dat er nu een begroting ligt die kansen biedt voor de Europese Green Deal én dat die is verbonden aan respect voor de rechtsstaat.”

In het akkoord is onder andere afgesproken dat de Europese Commissie met een effectieve methode moet komen om de bijdrage van Europees geld aan klimaat- en biodiversiteitsdoelen geloofwaardig te meten. Ook voor de uitgaven die niet direct bijdragen aan deze doelen moet gecheckt worden of zij geen schade aanrichten aan milieudoelen. “GroenLinks blijft kritisch volgen hoe de Europese Commissie dit precies gaat uitvoeren”, aldus Eickhout.

Hoewel traag, worden er ook stappen gezet richting meer eigen inkomsten voor de EU door het belasten van niet-gerecycled plastic, een techbelasting en een CO2-heffing aan de Europese grens. GroenLinks verwelkomt dit: “Dit laat vervuilers en grote techbedrijven bijdragen aan het terugbetalen van de leningen die we nu aangaan om de Europese economie uit de coronacrisis te helpen”, aldus Eickhout.

 

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

 

 

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

 

 

Deel dit bericht