EU-herstelfonds moet van Milieucommissie Europarlement flink groener

Brussel, 12 oktober 2020 - Als het aan de Milieucommissie van het Europees Parlement ligt, wordt de besteding van de 750 miljard euro van het coronaherstelfonds verbonden aan strikte groene voorwaarden. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is blij met de uitkomst van de stemming zojuist: “We staan voor een belangrijke keuze: blijven we investeren in de vervuilende economie van gisteren, of pakken we deze kans om vol in te zetten op een duurzame economie van morgen. Vandaag laten we duidelijk zien voor een duurzaam herstel te kiezen.”

In de voorstellen die de Europese Commissie en de regeringsleiders van de EU-landen eerder deden, zitten weinig harde verplichtingen om het geld uit het herstelfonds echt duurzaam te besteden. Eickhout: “Als de Commissie en regeringsleiders de Green Deal serieus nemen, kan het niet zo zijn dat  herstelgeld terechtkomt bij vervuilende activiteiten. De voorstellen moeten echt beter, de Milieucommissie laat vandaag zien hoe het ook daadwerkelijk beter kan.”

De eisen van de Milieucommissie voor het vergroenen van de herstelplannen:

  • De herstelplannen moeten passen binnen de EU-klimaatdoelen en het klimaatakkoord van Parijs.
  • Minimaal 40 procent van het geld wordt besteed aan klimaat- en biodiversiteitsbeleid.
  • Een ‘voldoende op groen’ is een voorwaarde voor steun. In het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie worden de herstelplannen van landen beoordeeld op een lange lijst criteria, waaronder hun bijdrage aan de digitale en groene transitie. Doordat de digitale en groene transitie op dezelfde hoop gegooid worden, kan een land dat goed scoort op digitaal en slecht op groen alsnog steun krijgen.
  • De groene taxonomie, een lijst die bepaalt welke investeringen duurzaam genoemd mogen worden, wordt gebruikt om te verzekeren dat een investering daadwerkelijk duurzaam is.
  • Projecten waarin wordt geïnvesteerd mogen ‘geen schade berokkenen’ aan milieu of klimaat.
  • Investeringen in fossiele projecten zijn uitgesloten. 

De parlementaire commissies Economie en Budget stemmen nog over het herstelfonds en volgt een stemming in het voltallig Europees Parlement. Daarna volgen de onderhandelingen met de EU-landen over de definitieve tekst.

 

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

 

 

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

 

 

Deel dit bericht