EU-klimaatbeleid: langetermijnstrategie Europese Commissie mist elke urgentie

Brussel, 28 november Woensdag is de Europese Commissie haar langetermijnstrategie voor een Europese CO2-neutrale economie gekomen. Onder het Parijsakkoord is afgesproken dat landen voor 2020 zo een strategie moeten ontwikkelen. De gepresenteerde tekst is de eerste stap in dit proces voor de EU. Bij GroenLinks Europarlementariër Bas Eickhout ziet vooral een gemiste laatste kans van de huidige Commissie: Dit is het laatste wat deze Europese Commissie zal voorstellen qua klimaat. De strategie toont aan de ene kant hoe groot de voordelen zijn dat ambitieus klimaatbeleid onze samenleving kan brengen, maar als het op het opvoeren van actie op de kortere aankomt laten ze alles bij het oude.

 

De strategie bestaat uit acht scenario’s waarin uitgewerkt wordt hoe de EU op verschillende manieren een bepaald niveau van emissiereducties in 2050 kan behalen. Eickhout: “Slechts twee komen ook daadwerkelijk uit op het niveau dat het Parijsakkoord vereist: een CO2 neutrale economie in 2050. De Commissie presenteert het echter alsof alle scenario’s in lijn zijn met Parijs, dat is feitelijk incorrect. Daarnaast houden geen van de scenario’s serieus uitzicht op het beperken van de temperatuurstijging tot anderhalve graden.”

 

“Waar de Europese Commissie volledig de plank misslaat, is dat de strategie het feit dat we onze ambitie voor de kortere termijn fiks op moeten hogen, volledig negeert. De Commissie wil dus alles twaalf jaar lang bij het oude laten,” aldus Eickhout. “Gevolg is dat we dan na 2030 enorm ingrijpende hervormingen door moeten voeren, opwarming beperken tot anderhalve graden onmogelijk is geworden, en we volledig afhankelijk worden van technologieën om CO2 uit de lucht te halen. Technologieën die zichzelf nog niet bewezen hebben en enorm nadelige gevolgen kunnen hebben op bijvoorbeeld land-schaarste en biodiversiteit.”

 

Dat de strategie deze discussie uit de weg gaat, is extra pijnlijk gezien de timing. Volgende week begint de internationale klimaattop in Katowice. Tijdens die top zullen alle landen hun nationale klimaatplannen onder het licht houden en mogelijk herzien. Deze klimaatplannen zetten de klimaatambitie uiteen tot ongeveer 2030 en vormen de basis van het Parijsakkoord. We weten dat de klimaatplannen inclusief die van de EU, verre van voldoende zijn. Zouden al die plannen tot op de letter uitgevoerd worden, dan nog zitten we met minimaal drie graden temperatuurstijging. De volgende officiële herziening is pas in 2023.

 

Eickhout: “De langetermijnstrategie had de noodzaak van het ophogen van de EU-ambitie naar ten minste een daling van 55 procent aan broeikasgasemissies in 2030 aan moeten slingeren. Als een economische supermacht als de EU haar ambitie al niet op weet te hogen naar het niveau dat de wetenschap voorschrijft, waarom zouden andere landen dat dan wel doen? We blijven alle concrete verantwoordelijkheid maar doorschuiven naar volgende generaties politici. Onacceptabel.”

 

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook