EU met tekortschietend onderhandelingsmandaat naar Parijs

BRUSSEL, 18 september - Vandaag hebben de Europese milieuministers het onderhandelingsmandaat van de EU voor de mondiale klimaatonderhandelingen in Parijs vastgesteld. GroenLinks Europarlementariër Bas Eickhout betreurt dat de kans niet gegrepen is om tot een ambitieuzere uitkomst te komen. Eind van dit jaar komen regeringsleiders bijeen in Parijs om tot een bindend klimaatakkoord te komen om de temperatuurstijging onder de twee graden te houden.

“Wederom onderstrepen de ministers het belang van samenwerken, maar wordt dit mooie streven gebruikt als argument om de lat laag te leggen. Het ambitieniveau wordt aangepast aan de landen die het minst willen. Europa dreigt zo haar leiderschapsrol mondiaal te verliezen.”

Europa speelt een belangrijke rol om ontwikkelingslanden en rijke landen bijeen te brengen. Enerzijds om te laten zien dat Europa ambitieus is in klimaatbeleid door fors in te zetten op energiebesparing, vermindering van CO2-uitstoot en stimuleren van duurzame energie. Anderzijds zou Europa het voortouw moeten nemen om de financiering van de noodzakelijke aanpassingen als gevolg van klimaatverandering rond te krijgen. Europa laat het echter op al die punten afweten stelt Eickhout.

"De wetenschap is duidelijk en eensgezind. Europa zal een veel groter aandeel op zich moeten nemen wat betreft het terugdringen van CO2-uitstoot dan wat vandaag is voorgesteld. Enkel dan kan klimaatverandering onder de twee graden gehouden worden. Onze regeringsleiders hebben hier continue de mond vol van, maar elke keer dat zich een kans voordoet om daad bij woord te voegen laten ze het afweten."

Eickhout is teleurgesteld dat het mandaat niet duidelijk aangeeft dat het ambitieniveau tijdens de onderhandelingen in Parijs opgeschroefd kan worden. Daarnaast weigert de EU om met een doelstelling voor 2025 te komen. “Veel andere landen doen dit wel en het is een cruciaal punt om China tot meer ambitie te bewegen. Over dit soort kwesties zit de EU straks in Parijs intern te bakkeleien op de momenten dat juist internationale leiderschap getoond moet worden," aldus Eickhout.

Rond klimaatfinanciering blijven de ministers beslissingen voor zich uit schuiven. Eickhout: "Ïn de tekst die vandaag is uitgekomen wordt niet eens een indicatief bedrag genoemd. Het wordt volledig aan de ministers van financiën overgelaten, die er baat bij hebben om de hand op de knip te houden. Juist terwijl de onduidelijkheid rondom de financieringskwestie momenteel elke vorm van vooruitgang tegenhoudt."

 

 

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.
Webbericht op website GroenLinks Europa:

Deel dit bericht

TwitterFacebook