EU moet zich actiever opstellen om globalisering in goede banen te leiden

De Europese Commissie wil dat de EU zich beter gaat wapenen tegen negatieve effecten van globalisering zoals toenemende ongelijkheid, sociale onzekerheid en werkloosheid als gevolg van banen die veranderen en verplaatsen. GroenLinks vindt het positief dat de Europese Commissie deze diagnose stelt, maar wil dit vertaald zien in ander beleid.

Eickhout: “Het is positief dat er binnen de Europese Commissie toenemend besef is dat globalisering geen feest is voor iedereen. Isolationisme is niet het antwoord, maar overheden moeten globalisering wél veel actiever in goede banen leiden. Daar is een grote rol voor de EU weggelegd.”

De nationale welvaartsstaten met hun verschillende sociale systemen hebben weliswaar zelf een belangrijke taak om mensen te beschermen tegen negatieve effecten van globalisering, maar ze zijn te klein om hun stempel op de wereldwijde economische spelregels te drukken. De kracht van de Europese Unie ligt erin om de geglobaliseerde markt eerlijker te maken. Bijvoorbeeld door afspraken over belastingontwijking, eerlijke handel en klimaatverandering af te dwingen.

De Europese Unie heeft in de afgelopen jaren juist vaak ongereguleerde globalisering verder aangejaagd. Bijvoorbeeld door handelsakkoorden zoals CETA te sluiten die de beschermende rol van nationale overheden inperkt, of door de dereguleringsagenda die bescherming van mens en milieu verslechtert. Eickhout vindt het verontrustend dat de nota van Eurocommissarissen Timmermans en Katainen nalaat om het massale protest dat TTIP en CETA teweegbracht te noemen. “De EU hoeft geen steun te verwachten van de verliezers van globalisering als de Commissie een groot probleem signaleert maar ondertussen doorgaat op dezelfde voet”, aldus Eickhout.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook