Europarlement breekt lans voor biodiversiteit

STRAATSBURG, 2 februari - "Een overwinning voor de biodiversiteit, een slag voor de lobby tegen natuurwetgeving." Dat stelt GroenLinks-Europarlementariƫr Bas Eickhout na instemming van de grote meerderheid in het Europarlement met het rapport over de tussentijdse herziening van de biodiversiteitsstrategie. Het rapport kreeg ook de volle steun van de Europese Groenen.

De Europese Commissie evalueert momenteel de Vogel- en Habitatrichtlijn. De resultaten worden in de lente van 2016 gepubliceerd. Het EP stelt terecht dat de volledige uitvoering van de twee belangrijkste Europese natuurwetten - de Vogel- en Habitatrichtlijn - het hoofdinstrument zijn om de biodiversiteitsdoelen te halen. Een mogelijke aanpassing van de richtlijnen in het kader van betere regelgeving is volgens Eickhout ongewenst want dat zou tot vertraging en rechtsonzekerheid leiden. "De boodschap is duidelijk. De Europese Commissie moet de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn eerder sneller uitvoeren dan ze aan te passen."

Ruim een half miljoen Europeanen reageerden op de publieke consultatie die tussen april en juli 2015 plaatsvond in het kader van de evaluatie. Ook de Eurobarometer van oktober 2015 geeft aan dat 80 procent van de Europeanen bezorgd is over het biodiversiteitsverlies in Europa. "Niet zo vreemd," aldus Eickhout, "als je je bedenkt dat bijna alle Europeanen op minder dan 20 kilometer van een Natura 2000-gebied leeft. Daar waar de richtlijnen goed toegepast worden, gaat de natuur vooruit."

Belangrijk is ook de steun van het hele EP om een EU-strategie voor bestuivers zoals bijen te ontwikkelen. Dit is een belangrijk onderdeel van elk beleid dat biodiversiteit hoog in het vaandel draagt. De Groenen willen al lange tijd de fatale invloed van het gebruik van pesticiden op bijen en andere bestuivers aanpakken. Daar is nu een meerderheid voor gevonden. Verder wil het Parlement dat de middelen die nu binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid gebruikt worden om milieunadelige landbouwpraktijken te financieren voortaan ingezet worden voor de bevordering van duurzame landbouw en steun aan de biodiversiteit.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook