Europarlement kiest voor een andere koers in het Europees asielbeleid

BRUSSEL, 19 oktober - “Wij willen af van de inefficiënte praktijk dat vluchtelingen in hun eerste land van aankomst asiel moeten aanvragen. Daardoor hebben we inhumane situaties in het zuiden van Europa, en loopt verdeling slecht.”  Dat stelt GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini na de stemming in de commissie Burgerlijke Vrijheden vandaag rond nieuwe regels die bepalen welk EU-land verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielaanvraag.

De zogenaamde Dublin Verordening verplicht vluchtelingen asiel aan te vragen in het eerste land waar ze Europa binnen komen. In de praktijk is dat Zuid-Europa, in het bijzonder Malta, Griekenland en Italië. Het Europees Parlement wil af van die verplichting uit de Dublin Verordening. Daarnaast breekt het lans voor minderjarige asielzoekers.

Sargentini: “Door te kijken naar factoren zoals taalvaardigheden, expertise of familiebanden kan de integratie veel sneller verlopen en wordt geen geld en energie meer gestoken in het heen en weer sturen van vluchtelingen omdat hun mensensmokkelaar toevallig in Griekenland de boot liet stranden. Het asielsysteem moet beter werken voor zowel de vluchteling als voor het het ontvangende land.”

Vorig jaar mei presenteerde de Europese Commissie een herziening van de huidige Dublinregels. GroenLinks stelde toen vast dat de voorstellen een stap achteruit gingen. Met de positie van het Europees Parlement van vandaag wordt recht gedaan aan de problemen die er zijn met het huidige systeem. Wanneer een vluchteling in aanmerking voor asiel komt, dan zal deze via een herverdelingssleutel herplaatst worden, rekening houdend met diens voorkeuren.

Sargentini: “Door het afschuiven van de verantwoordelijkheid op Zuid-Europa is het huidige systeem onwerkbaar en inhumaan. Het is bizar dat we mensen die oorlog ontvlucht zijn en gemotiveerd zijn een nieuw leven op te bouwen zo lang in kampen laten zitten. Het Europarlement kiest voor een eerlijk systeem voor vluchteling en lidstaten waarin de asielzoeker en land zo snel en zoveel mogelijk gematcht worden.”

Daarnaast wil het Europees Parlement de rechten en waarborgen van minderjarigen versterken. Zo moet altijd grondig gekeken worden naar het belang van het kind voordat enige beslissing wordt genomen om een minderjarige terug te sturen of door te verwijzen naar een ander land. Ook zouden landen verplicht moeten worden juridisch bijstand te verlenen aan de asielzoeker tijdens het proces waarin gekeken wordt welk land het meest geschikt zou zijn.

Met deze stemming heeft het Europarlement een onderhandelingspositie aangenomen om met de Raad van Europese ministers tot nieuwe regels te komen. Sargentini: “De grote vraag is of de Raad bereid is om mee te werken aan een solidair systeem waarin landen een evenredig aandeel in de opvang van vluchtelingen. Vooralsnog tonen sommige landen nog maar weinig solidariteit met vluchtelingen en andere EU-landen die wel de nodige opvang bieden.”   

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook