Europarlement laat kans op een eerlijker emissiehandelssysteem lopen

STRAATSBURG, 15 februari - “Zwakke knieën. Teveel Europarlementariërs zijn gebogen onder ongekende druk van de traditionele industrie. Ze geven liever miljarden aan publiek geld weg, dan dat ze opstaan tegen de lobbyisten die hun deur de afgelopen weken platgelopen hebben. Daarmee wordt het klimaat en de maatschappij geschaad.” Dat stelt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout na afloop van de stemming in het Europees Parlement over de herziening van het Europese Emissiehandelssysteem (EU ETS).

Een plan dat eerder nog breed gedragen werd in de milieucommissie, heeft het na enorme druk vanuit de cementindustrie niet gehaald. Eickhout: “Vandaag lag er een voorstel op tafel om de cementsector niet langer gratis emissierechten te geven, maar ze in plaats daarvan te beschermen door importeurs emissierechten te laten kopen aan de EU-grens.”

De sector heeft de afgelopen jaren miljarden verdiend aan gratis verkregen rechten. Dat terwijl de cementindustrie eigenlijk niet te maken heeft met internationale concurrentie. “Met dit voorstel zou de vervuiler eindelijk gaan betalen zonder dat het hun concurrentiepositie in gevaar komt. De industriële lobby tegen het voorstel was echter enorm. De industrie wil de ‘subsidie’ behouden die ze nooit hadden mogen krijgen. En dat is ze gelukt. Zeer teleurstellend,” aldus Eickhout.

Eickhout stelt dat vriend en vijand het erover eens is dat het emissiehandelssysteem in huidige vorm niet goed werkt. Door een enorm overschot aan uitstootrechten is de prijs van 5 euro voor de uitstoot van een ton CO2 ontoereikend om innovatie te stimuleren.  Daarvoor is minsten 40 euro per ton CO2 nodig. “Een grondige herziening is hoog nodig. Het emissiehandelssysteem is de enige Europese wetgeving waarmee industriële CO2-uitstoot teruggedrongen wordt. Een goed functionerend ETS is cruciaal willen we onze beloftes onder het Parijsakkoord halen.”

De tekst die vandaag aangenomen is, vormt het onderhandelingsmandaat van het Europees Parlement. Daarmee gaat een onderhandelingsteam - waar Eickhout deel van maakt - onderhandelen met de EU-landen. “Die zijn gemiddeld genomen nog veel conservatiever dan het Europees Parlement. Was er vandaag een goede tekst uitgerold dan kan je de lidstaten flink onder druk zetten. Het is een enorme teleurstelling dat het Europees Parlement een uitgelezen kans daarop heeft laten lopen,” aldus Bas Eickhout. 

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook