Europarlement maant tot haast rond Hongarije

 

GroenLinks Europarlementariër Judith Sargentini presenteert rapport aan ministers

Europarlement maant tot haast rond Hongarije

 

Brussel, 9 november “Een kleine stap in de goede richting, maar we hebben grote haast als het om Hongarije gaat.” Dat zegt GroenLinks Europarlementariër en Hongarije-rapporteur Judith Sargentini na de uitnodiging van het Oostenrijks voorzitterschap om maandag een informeel gesprek te voeren met de Europese ministers van Algemene Zaken over de staat van de democratie en rechtsstaat van Hongarije. “Dit is een voorbereiding van het formele overleg tussen Europees Parlement en de ministers van de lidstaten. We hebben te maken met een uiterst ernstige situatie in een van onze eigen lidstaten. Dat vraagt om snel inhoudelijk handelen.” 

 

In september heeft het Europees Parlement met een tweederde meerderheid het rapport van GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini aangenomen. Daarmee concluderen Sargentini en het Europees Parlement dat de Hongaarse democratie en rechtsstaat dermate zijn achteruitgegaan dat een zogenoemde artikel 7-procedure moet worden gestart. Deze procedure kan er uiteindelijk toe leiden dat Hongarije zijn stemrecht in de EU-besluitvorming verliest. Het is voor het eerst in de geschiedenis van de EU dat het Parlement een dergelijke stap heeft genomen. Nu zijn de lidstaten aan zet. “Wij hebben geen tijd te verliezen. Het gaat om de aantasting van fundamentele waarden van de Hongaarse bevolking”, aldus Sargentini.

 

Het Europees Parlement is nu door het Oostenrijks voorzitterschap uitgenodigd voor een informeel gesprek met de Europese ministers van Algemene Zaken.  Sargentini: “Het Europees Parlement heeft het initiatief genomen voor het onderzoek naar de Hongaarse rechtsstaat. Uiteraard willen we onze bevindingen uitleggen, maar we moeten snel stevige vervolgstappen zetten. Het gaat immers om een ernstige kwestie die ieders serieuze aandacht verdient.”

 

De Europese Commissie is al wel uitgenodigd voor de formele bijeenkomst om toelichting te geven. “Ik verwacht dat die uitnodiging voor het Europees Parlement nu snel volgt. Als Parlement hebben wij immers deze uitzonderlijke stap gezet in actie te komen, daar waar de Europese Commissie en de lidstaten besloten aan de zijlijn toe te kijken hoe de Orbán-regering huishield in de Hongaarse democratie en rechtsstaat”, aldus Sargentini. Op basis van artikel 7 van het EU-Verdrag kan zowel het Parlement als de Europese Commissie als ook eenderde van de lidstaten een artikel 7 procedure starten.

 

Ondertussen verslechtert de situatie in Hongarije. De Centrale Europese Universiteit in Budapest, die al ruim een jaar in het nauw zit zit omdat zij niet kan voldoen aan (onmogelijke) wettelijk eisen van de Hongaarse regering, verhuist een deel van haar activiteiten naar Wenen. In een stevige brief aan de Europese Commissie zendt de universiteit een noodkreet uit (brief: obtained by POLITICO. ). 

 

Daarnaast stelt de regering een nieuw systeem van administratieve rechtspraak voor, waardoor de al aangetaste onafhankelijkheid van de rechterlijke macht verder afneemt. De Hongaarse Hoge Raad is niet langer de uiteindelijk hoogste rechter, maar er komt een nieuw hoog administratief gerechtshof. De president daarvan wordt direct gekozen door het Hongaarse parlement waar president Orbán zijn macht heeft vergroot.

 

Deze nieuwe administratieve gerechtshoven zullen zich buigen over beslissingen genomen door overheidsinstanties, bijvoorbeeld in zaken van publieke tenders, burgerrechten, belasting, asielzaken, WOB-verzoeken en klachten tegen de politie. De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht staat hierdoor verder onder druk. Sargentini: “Terwijl het Oostenrijks voorzitterschap treuzelt om daadkrachtig op te treden, gebruikt de Hongaarse regering de tijd om haar autoritaire beleid verder uit te breiden. Hoe erger moet het nog worden willen de EU-landen de ernst van het probleem begrijpen en tot snel actie overgaan?”

 

 

 

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook