Europarlement scherpt EU-energiebeleid aan

STRAATSBURG, 17 januari - Vandaag bepaalde het Europees Parlement haar visie op het Europees Energiebeleid. De drie stukken wetgeving vormen de ruggengraat van de Europese Energie Unie en legt het Europese beleid op energiebesparing en duurzame energie tot 2030 vast. GroenLinks Europarlementariër Bas Eickhout, die rapporteur is op een van de onderdelen van dit dossier, stelt vast dat het Parlement meer ambitie verlangt van de lidstaten: “De lidstaten trappen vooralsnog op de rem, maar er ligt nu een bescheiden voorstel van het Parlement om in de richting te gaan van de afspraken van Parijs.” 

Als het aan het Europarlement ligt zal de EU in 2030 flink zuiniger omgaan met energie. “Hoe minder energie je verbruikt, hoe minder je hoeft op te wekken. Energiebesparing is een razend effectief middel tegen klimaatverandering.” Het Europarlement wil 35 procent zuiniger met energie omspringen tegen het eind van het volgend decennium.

Ook wil het parlement de doelstelling voor duurzame energie in 2030 aanscherpen naar 35 procent, maar in de verdere uitwerking bleek het Parlement minder ambitieus. De doelstelling wordt niet vertaald naar nationaal bindende doelstellingen, zoals nu wel het geval is. Eickhout voorspelt dat daardoor de energiemarkt in Europa scheef gaat lopen: “Landen die al volop in de transitie zitten zullen op de goede weg doorgaan, terwijl de twijfelaars blijven hangen. Vervolgens hindert dat een goed functionerende Europese energiemarkt.”

Een belangrijk onderdeel van de wetgeving op duurzame energie, zijn de regelingen omtrent bio-energie. Het Europarlement neemt het voorstel van Eickhout om vanaf 2021 geen palmolie meer te gebruiken als biobrandstof over. “Een overwinning,” aldus Eickhout. Voor Europese voedselgewassen als biobrandstof - die net zo goed voor schade zorgen - is het Europarlement echter een stuk conservatiever. Daar wordt per lidstaat de hoeveelheid dat een land in 2017 gebruikte als maximum gesteld en wordt dus verdere toename van het percentage voedselgewas als brandstof niet meer toegestaan. Dat is een helder signaal naar investeerders dat biobrandstof op basis van voedselgewassen geen toekomst heeft.

Wat betreft de bijstook van bomen in kolencentrales weigerde een meerderheid van de Europarlementariërs striktere EU-regels in te voeren. Bosbouw is een nationale competentie en dat was een belangrijke reden voor Scandinavische landen om een flinke lobby op te zetten. “Het zal dus een strijd binnen de lidstaten zelf blijven om de idiote praktijk van bomen verbranden in kolencentrales aan te pakken,” aldus Eickhout.

Tot slot is er ook nog gestemd over wetgeving die de gezamenlijke planning en toezicht van de Energie Unie regelt. Daar nam het Europarlement een aantal razend ambitieuze voorstellen van de Europese Groenen over. Zo wil het Europees Parlement wettelijk vastleggen dat de EU uiterlijk in 2050 CO2-neutraal moet zijn. Daarnaast is dit de eerste keer dat er een voorstel voor een CO2-budget op Europees niveau op tafel komt. Eickhout:  “Om ver onder de twee, of zelfs anderhalve graden te blijven, zoals het klimaatakkoord ons verplicht, kunnen we nog maar een bepaalde hoeveelheid CO2 uitstoten. Het Europees Parlement wil dit deel voor de EU berekenen en als grens vastleggen. Overleeft het de onderhandelingen met de EU-landen dan zou dat baanbrekend zijn.”

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.
Webbericht op website GroenLinks Europa:

Deel dit bericht

TwitterFacebook