Europarlement scherpt regels glyfosaat aan

STRAATSBURG, 13 april - "Het is onvoorstelbaar dat Europese Commissie de waarschijnlijk kankerverwekkende stof glyfosaat voor een extra vijftien jaar op de Europese markt toe wil staan. Gelukkig heeft het Europees Parlement in een resolutie aangegeven het daar niet mee eens te zijn." GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout schreef namens de Europese Groenen mee aan de resolutie en slaagde erin een meerderheid te krijgen voor verdere aanscherping van de regels. De Groenen stemden echter niet in met het eindvoorstel omdat een meerderheid het helaas niet aandurfde om glyfosaat geheel te verbieden; in plaats van voor de komende vijftien jaar wil het Europarlement het maar zeven jaar toestaan.

Eickhout: "Het parlement schaarde zich achter meerdere beperkende voorstellen zoals een totaalverbod voor privégebruik. Het is dan ook teleurstellend dat een meerderheid uiteindelijk niet de consequentie wil trekken dat intrekken van de vergunning voor glyfosaat de juiste weg is."

Glyfosaat is een landbouwgif dat vrijwel alles doodt waarmee het in aanraking komt: niet alleen gras en (on)kruid, maar ook alle algen, bacteriën en schimmels die essentieel zijn voor een natuurlijke vruchtbare bodem. Dat glyfosaat een schadelijke werking op dieren heeft was al bekend. Daar is nu nog eens bijgekomen dat waarschijnlijk hetzelfde voor mensen geldt.

Onderzoek van 's werelds belangrijkste kankerinstituut (IARC, International Agency for Research on Cancer) toont aan dat glyfosaat een kankerverwekkend effect op mensen lijkt te hebben. Volgens EFSA (European Food Safety Authority) is glyfosaat echter niet gevaarlijk voor mensen. EFSA zegt dat hun oordeel op bewijs rust dat IARC niet bezit, maar weigert inzage in dit bewijs te geven.

Voorzorgsprincipe genegeerd

Een eerste poging van de Europese Commissie om dit voorstel er doorheen te drukken werd mede door een motie van GroenLinks in de Tweede Kamer tegengehouden. De Europese Commissie kreeg daardoor net niet voldoende steun onder de lidstaten. Het lijkt er echter op dat een minimale aanpassing (verkorten van de toelating tot tien jaar) voldoende zal zijn om daar verandering in te brengen.

Eickhout: "Het Europees Parlement heeft vandaag de druk op lidstaten opgevoerd om geen genoegen te nemen met zo een schijnbeweging. Wat mij betreft wordt glyfosaat van de Europese markt geweerd totdat er wetenschappelijke duidelijkheid is over de exacte gevolgen van het gebruik. We laten toch ook geen nieuwe auto toe als het onzeker is of de remmen wel werken."

Beleid van de Europese Unie hoort uit te gaan van het voorzorgsprincipe. Dat wil zeggen dat bij mogelijk gevaar voor de mens, dier of milieu preventieve besluiten genomen moeten worden. "Het voorzorgsprincipe wordt bij de toelating van glyfosaat volledig genegeerd, en dat is onacceptabel," aldus Eickhout.

Lidstaten stemmen over een nieuw (nog niet uitgekomen) voorstel van de Commissie voor hernieuwde toelating van glyfosaat in mei dit jaar. GroenLinks hoopt dat de aanscherpingen die het Europarlement wenst worden overgenomen.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.
Webbericht op website GroenLinks Europa:

Deel dit bericht

TwitterFacebook