Europarlement stelt kader voor klimaattop in november

STRAATSBURG, 23 oktober 2013 - In november vindt de jaarlijkse VN-klimaattop plaats om te komen tot een bindend akkoord in 2015. Het Europarlement stelde vandaag vast wat de minimale Europese inzet zou moeten zijn voor de onderhandelingen. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout neemt zoals ieder jaar namens het Europarlement deel aan de jaarlijkse VN-klimaatonderhandelingen.

"De onderhandelingen over het klimaatakkoord komen nu in een cruciale fase. In 2015 moet het wereldwijde klimaatverdrag gesloten worden waarin alle landen afspraken maken over hun CO2-uitstoot."

VN-chef Ban-Ki Moon organiseert in september 2014 een klimaattop waar alle wereldleiders aan zullen deelnamen. Het Parlement wil dat regeringsleiders voorbereid naar deze top gaan en voor die tijd hun ambities op tafel leggen. "Ik zie met lede ogen aan dat Europa haar leidende rol dreigt te verliezen. We moeten hoog inzetten in de onderhandelingen en weer een lichtend voorbeeld worden." Europa moet daarom vóór september 2014 ambitieuze 2030-doelen voor groene energie, energiebesparing en CO2-reductie afspreken.

Eickhout constateert dat Nederland in klimaatbeleid steeds verder achterop raakt. “De ambitie van de Nederlandse regering is veel te magertjes,” constateert Eickhout. “Europa kan voorloper worden op het gebied van de efficiënte en klimaatvriendelijke technologieën die de werkgelegenheid van de toekomst. De benodigde stimulansen hiervoor ontbreken echter in Nederland.”

De jaarlijkse klimaattop van de VN vindt in Warschau plaats. Eickhout neemt vanaf 18 november deel aan het high-level gedeelte van de top.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook