Europarlement stemt over voorstellen Eickhout voor schoon vervoer

BRUSSEL, 11 oktober - “Het is simpel: om het Parijsakkoord te implementeren hebben we een radicale omslag in de Europese transportsector nodig. Het is nu de tijd om dat momentum te gebruiken en om vooruitgang te boeken.” GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout doet voorstellen om de uitstoot van broeikasgassen door de transportsector omlaag te brengen. De transportcommissie van het Europarlement stemt donderdag over zijn plannen.

“Europese politici steunden het klimaatakkoord massaal, maar nog steeds is er een mismatch tussen die mooie statements en concrete actie”, zegt Eickhout. De transportsector moet - als we het klimaatakkoord serieus nemen -  in 2050 CO2-neutraal zijn en dat is een enorme uitdaging. “Maar wel een uitdaging die, als we het grondig aanpakken, niet alleen goed is voor klimaat en luchtkwaliteit, maar ook een boost geeft aan groene industrie in Europa.”

Voor de auto-industrie in Europa is het dringend tijd is om in te zetten op elektrisch rijden. “Auto's met verbrandingsmotoren zijn op hun retour, maar nog niet snel genoeg,” aldus Eickhout. “Doelstellingen voor het percentage elektrische auto's en strikte CO2-limieten voor zowel vracht- als personenvervoer zullen zorgen voor een snelle overgang naar schoon vervoer.” Strikte limieten zijn het meest effectief om op korte termijn een snelle reductie van CO2 te realiseren. Een doelstelling voor elektrische voertuigen geeft vervolgens een duidelijke richting voor de langere termijn. “Zo vermijden we dat de Europese industrie de boot mist. Verschillende andere landen waaronder China zijn al volop aan het innoveren.”

Een ander belangrijk element dat Eickhout in zijn voorstellen aanpakt is de noodzaak voor eerlijke beprijzing van de verschillende transportvormen: “Nog steeds krijgt de luchtvaart en scheepvaart een gigantische voorkeursbehandeling, terwijl er voldoende duurzame alternatieven beschikbaar zijn.” Ook een kilometerheffing, niet alleen voor vrachtwagens, maar ook voor personenvervoer en busjes moet bijdragen tot bewuster gebruik.

Eickhout wijst erop dat naast het stimuleren van zuinigere auto's ook het bewuster omgaan met een auto een oplossing kan bieden voor files en luchtkwaliteitsproblemen waar Europese steden mee te kampen hebben. “Niet alleen schone auto's zijn een oplossing voor ons mobiliteitsysteem, ook een bewuster gebruik en daarmee dus een verschuiving naar duurzame alternatieven zoals de trein, moet dé voor de hand liggende en betaalbare optie worden voor iedereen.”

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.
Webbericht op website GroenLinks Europa:

Deel dit bericht

TwitterFacebook