Europarlement steunt voorstel Eickhout terugdringen superbroeikasgas

STRAATSBURG, 12 maart 2014 - Het Europarlement heeft vandaag ingestemd met wetgeving over het uitbannen van het gebruik van superbroeikasgassen. Eind vorig jaar bereikte GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout als hoofdonderhandelaar van het Europarlement een deal met de Europese ministers over deze F-gassen. F-gassen worden veel gebruikt in koelingen en airconditioningsystemen maar zijn tot 22.000 keer schadelijker dan CO2. Bas Eickhout is tevreden over het sluitstuk van het lange traject van stemmingen en onderhandelingen over de wetgeving die nu ook elders in de wereld als voorbeeld geldt.

Eickhout: "Om klimaatverandering tegen te gaan, moet het gebruik van deze superbroeikasgassen drastisch worden teruggeschroefd. Europa zet nu de eerste stap op weg naar een globale overeenkomst om deze F-gassen uit te bannen. Honderden groene ondernemingen, die nu al met milieuvriendelijkere koelsystemen werken, profiteren van deze deal."

De deal werd door de New York Times als een "doorbraak" bestempeld. Het uiteindelijke doel, een wereldwijde overeenkomst om F-gassen uit te faseren, is namelijk dichterbij dan ooit. In het akkoord is afgesproken dat Europa vanaf 2015 een quotasysteem instelt. In een periode van vijftien jaar mogen producenten steeds minder F-gassen op de Europese markt brengen via hun producten. In 2030 moet het gebruik van F-gassen met bijna tachtig procent zijn gedaald. Er bestaan al nieuwe technieken om de F-gassen te vervangen. In het akkoord dat Eickhout wist te sluiten staat een aantal totaalverboden op superbroeikasgassen, bijvoorbeeld in grote koelsystemen die in supermarkten gebruikt worden. De Amerikaanse staat California zal binnenkort in de voetsporen van Europa treden en heeft recentelijk vergelijkbare voorstellen aangekondigd ter vermindering van schadelijke F-gassen. “Europa laat zich hier eindelijk weer eens van de goede kant zien in het klimaatdebat. Je ziet meteen dat goed doen, goed doet volgen,” aldus Eickhout.

De nieuwe wetgeving uit het akkoord moet nog formeel worden goedgekeurd door de Raad van Ministers. De verordening zal naar verwachting vanaf 2015 in werking treden.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook