Europarlement: Transportsector moet werk maken van vergroening

BRUSSEL, 14 juli - Het Europees Parlement wil dat de transportsector werk gaat maken van duurzaamheid in de sector: de vergroening van de transportsector is essentieel in de strijd tegen klimaatverandering. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout en zijn CDA-collega Wim van de Camp, de schrijver van het rapport, slaagden erin om deze aanbevelingen op te nemen in de adviezen die de transportcommissie dinsdag aannam.

“Ik verwacht dat Europa een voortrekkersrol blijft spelen op klimaatbeleid”, zegt Eickhout. “Daarom vragen we ook van de transportsector bindende regels om hun CO2-uitstoot naar beneden te brengen, zij zijn verantwoordelijk voor dertig procent van de uitstoot in Europa.”

De transportcommissie vraagt aan de Europese Commissie om meer werk te maken van het principe waarbij de vervuiler betaalt. Ook andere hindernissen voor duurzame vormen van transport moeten worden weggehaald, zodat vervuilende vormen van transport (vooral over de weg) minder aantrekkelijk wordt, ten voordele van schonere vormen (treinvervoer).

“Zo'n modal shift van weg naar spoor levert enorm veel klimaatwinst op”, constateert Eickhout. “Met dit rapport geeft het Europees Parlement een duidelijk signaal aan de Europese Commissie om concrete stappen in die richting te zetten.”

Eickhout vindt het tijd dat de transportsector een volwaardige rol gaat spelen in de strijd tegen klimaatverandering. “De Europese Commissie ziet de transportsector vaak over het hoofd bij het opstellen van klimaatbeleid. Ik ga er vanuit dat dit rapport de Commissie stimuleert tot een snelle aanscherping en vergroening van het Europese transportbeleid.”

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook