Europarlement vraagt specifiek Europees beleid op duurzame energie

STRAATSBURG, 5 februari 2014 - Het Europees Parlement eist dat er voor 2030 bindende doelen gesteld worden voor meer duurzame energie en energiebesparing. Deze eis gaat lijnrecht in tegen de slappe voorstellen die de Europese Commissie twee weken geleden presenteerde. “Daar waar de Europese Commissie koos voor een renaissance van olie, schaliegas en kernenergie, wil het Europarlement dat de weg wordt vrijgemaakt voor de nieuwe, groene industriële revolutie die nodig is om onze economie toekomstbestendig te maken”, aldus GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout.

Volgens Eickhout ligt de bal nu bij de regeringsleiders die volgende maand het klimaat- en energiebeleid van de EU voor 2030 bespreken: “De vraag is of onze leiders hun oren laten hangen naar de gevestigde orde van fossiele bedrijven waardoor groene innovaties en efficiënte technologieën moeilijk van de grond komen. Ik verwacht dat premier Rutte tijdens de Europese top ambitie toont, zodat het Europese beleid op klimaat en duurzame energie niet tot stilstand komt.”

De Nederlandse regering moet voor de Europese top op 21 maart een bindend duurzaam energiedoel voor 2030 omarmen om opkomende technieken zoals wind op zee een duwtje in de rug te geven. Regeringspartij PvdA zou daarom een duidelijk standpunt moeten afdwingen in aanloop naar deze top. Eickhout roept de Nederlandse regering op om toekomstige generaties niet met grote problemen op te zadelen. “Het energiebeleid laten dicteren door fossiele bedrijven is een recept voor mislukking. Een duidelijke visie op duurzame energie en energiebesparing jaagt investeringen in de groene economie aan en zorgt voor extra banen.”

Er is absoluut toekomst voor innovatieve en efficiënte industrie in Nederland, maar dan moeten daarvoor wel de juiste randvoorwaarden geschept worden. Er ligt voor Nederland een grote kans om haar eigen creatieve kenniseconomie te stimuleren, maar dan moet Nederland niet aan de leiband van de oude industrie moet blijven lopen.

Om de groene economie van grond te krijgen presenteerde Eickhout samen met zijn Groene collega-Europarlementariërs een eigen klimaat- en energieplan met zeven actiepunten. Het doel om in 2030 veertig procent minder schadelijke broeikasgassen uit te stoten is namelijk niet genoeg om gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan. Helaas wilde een meerderheid van het Europarlement zich niet achter dit zevenpuntenplan scharen.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook