Europarlement wil effectieve en gemeenschappelijke aanpak omvallende banken

BRUSSEL, 17 december - Het Europees Parlement wil een Europees resolutiemechanisme voor omvallende banken in plaats van de ondemocratische en ineffectieve nationale lappendeken waar de Raad van Ministers op afstevent. Dat was het resultaat van de stemming in de commissie economische zaken van het Europarlement vandaag. GroenLinks steunt het standpunt van het Europarlement en hoopt dat de ministers van Financiën tot inkeer komen.
 
Eickhout: “Als de ministers onder leiding van de Duitse minister Schäuble hun zin krijgen is een effectieve Europese bankenunie, die belastingbetalers echt tegen omvallende banken beschermt, voorlopig van de baan."
 
Eén Europese procedure voor de afwikkeling van omvallende banken zou de tweede pijler van de bankenunie moeten worden na het akkoord over het Europese bankentoezicht door de Europese Centrale Bank. Het Europees Parlement wil dat de Europese Commissie in geval van nood een besluit kan nemen over het ordelijk ontmantelen van een bank in financiële nood. De nationale regeringen willen deze bevoegdheid niet uit handen geven en stellen daarom voor om hun nationale resolutieautoriteiten een belangrijke rol te geven in de besluitvorming.
 
Eickhout: "Het wordt een financiële puinhoop als tientallen mensen met nationale agenda's snel tot een gevoelig besluit moeten komen over het voortbestaan van een bank. Alleen een Europese autoriteit kan onafhankelijk en efficiënt oordelen of en hoe een bank ontmanteld moet worden".
 
Het Europees Parlement zet ook in op een Europese stroppenpot waaruit een eventuele bankenredding betaald kan worden nadat aandeel- en obligatiehouders zijn aangeslagen. Dit in tegenstelling tot de lappendeken van nationale stroppenpotten die de Raad van Ministers voor de komende jaren voorziet. "Daarmee sleept een omvallende bank in een zwak euroland nog steeds zijn overheid mee in de financiële ellende, waar vervolgens gewone burgers voor opdraaien", aldus Eickhout.
 
Bovendien wil de Raad de aanspraak op herkapitalisatie regelen in een nieuw verdrag buiten de EU om. Dat bemoeilijkt de controle van Europese Rekenkamer, het Europees Hof van Justitie en het Europees Parlement op de miljarden die ermee gemoeid zijn. De Tweede Kamer steunde vandaag een motie van Jesse klaver (GroenLinks) om die controlefunctie te waarborgen.  Dat is een belangrijk punt volgens Eickhout: "Een bankenunie die tussen nationale en Europese bevoegdheden blijft zweven is ondemocratisch. De Europese instellingen moeten hun controlefunctie kunnen uitoefenen."
 
De ministers van Financiën vergaderen vandaag en morgen over de bankenunie. Als zij tot een akkoord komen kunnen de onderhandelingen met het Europees Parlement beginnen.
 

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook