Europarlement wil sociale en milieustandaarden in antidumpingbeleid

STRAATSBURG, 5 februari - Sociale en milieustandaarden moeten medebepalend worden voor het antidumpingbeleid van de Europese Unie, vindt het Europees Parlement. Het schaarde zich achter een aantal amendementen van de Groene fractie op een wetsvoorstel van eurocommissaris Karel de Gucht (Handel) voor hervorming van de Europese handelsbeschermingsinstrumenten.
"Een impuls voor eerlijke globalisering", stelt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. "Internationale handel mag sociale grondrechten en milieubescherming niet ondergraven, maar moet deze juist bevorderen."

De EU kan heffingen leggen op geïmporteerde producten wanneer de Europese Commissie vaststelt dat deze onder de kostprijs of met subsidie worden verkocht op de Europese markt. De aangenomen groene amendementen bepalen dat deze strafheffingen hoger komen te liggen in het geval het exporterende land niet is aangesloten bij de basisverdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en internationale milieuverdragen, of deze verdragen niet naleeft. De zogenaamde lesser-duty rule mag dan niet worden toegepast.

De toets van het Uniebelang blijft wel gehandhaafd: de EU kan afzien van heffingen als de schade voor klagende Europese producenten niet opweegt tegen de voordelen van de import voor andere producenten, voor consumenten of voor duurzame ontwikkeling. Dat geldt bijvoorbeeld voor zonnepanelen uit China. Die scheppen per saldo banen in Europa en maken ons minder afhankelijk van geïmporteerde fossiele brandstoffen. Eickhout: "De Gucht heeft het Uniebelang verkeerd ingeschat toen hij vorig jaar heffingen op Chinese zonnepanelen invoerde. Die heffingen zouden alsnog geschrapt moeten worden."

Het Europees Parlement wil nu onderhandelingen openen met de Raad van Ministers over de vandaag aangenomen amendementen. De Raad is sterk verdeeld.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook