Europarlement zet stap richting CO2-neutrale economie in 2050

BRUSSEL, 7 december - Als het aan de milieucommissie en industriecommissie van het Europees Parlement ligt, dan leggen we bij wet vast dat de EU uiterlijk in 2050 CO2-neutraal moet zijn. “Om opwarming van de aarde tegen te gaan, kunnen we niet zonder een langetermijnplanning,” reageert GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout, die de voorstellen van harte steunt. Ook moet er een zogenaamd CO2-budget komen: het totaal aan CO2 dat we in de EU tot 2050 nog mogen uitstoten. De milieucommissie en industriecommissie stemden donderdag in een gezamenlijke zitting over het ‘beheer van de Energie-unie’.

Om de doelstellingen van het Parijsakkoord te halen en de energieprijzen zo laag mogelijk te houden, is een goed functionerende Europese energiemarkt nodig. Daarom moeten nationale energiemarkten beter op elkaar worden afgestemd. Europese afspraken over de wijze waarop nationale energienetwerken functioneren, om netwerken beter op elkaar aan te laten sluiten en om de groei van duurzame energie en energiebesparing te bevorderen worden in de zogeheten Energie-unie vastgelegd. Deze Energie-unie vraagt ook om gezamenlijke planning en toezicht. Die wordt vanaf 2021 geregeld in nieuwe Europese wetgeving: Governance of the Energy Union, het beheer van de Energie-unie.

“Eén van de punten waarop de milieucommissie en industriecommissie van het Europees Parlement het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie aanscherpt, is door wettelijk vast te leggen dat de EU uiterlijk in 2050 CO2-neutraal moet zijn”, legt Eickhout uit. Vervolgens moeten EU-landen dat verder uitwerken in nationale strategieën. Deze strategieën moeten aan een aantal minimumeisen voldoen, zodat ze goed met elkaar vergelijkbaar zijn.

Ook is dit de eerste keer dat het voorstel voor een CO2-budget op Europees niveau op tafel komt. Eickhout:  “Om ver onder de twee, of zelfs anderhalve graden te blijven, zoals het klimaatakkoord ons verplicht, kunnen we nog maar een bepaalde hoeveelheid CO2 uitstoten. In de aangenomen tekst krijgt de Europese Commissie de opdracht om dit deel voor de EU te berekenen.”

Als deze plannen straks ook door het volledige Europese Parlement worden overgenomen in een plenaire stemming, dan is het een fikse overwinning voor de hoofdonderhandelaars op dit dossier, de Groene Europarlementariërs Claude Turmes uit Luxemburg en Michèle Rivasi uit Frankrijk. Die plenaire stemming is waarschijnlijk halverwege januari. Als ook de EU-landen hun gezamenlijke positie hebben ingenomen, zullen de onderhandelingen over de uiteindelijke wetgeving van start gaan.
 

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.
Webbericht op website GroenLinks Europa:

Deel dit bericht

TwitterFacebook