Europarlement zet stappen tegen schijnconstructies met werknemers

Brussel, 20 juni 2013 - De commissie Sociale Zaken van het Europees Parlement heeft voor een wet gestemd die de handhaving van Europese werknemersrechten moet verbeteren. GroenLinks ziet dit als een stap in de goede richting, maar wil snel een fundamentelere versterking van werknemersrechten bij grensoverschrijdende arbeid in de EU.

 

Cornelissen: "Het vrij verkeer van diensten voor bedrijven in Europa mag de naleving van fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden nooit in de weg zitten. Het uiteindelijke doel is dat een Poolse bouwvakker niet langer met een Nederlandse bouwvakker concurreert omdat hij door een verschil in arbeidsvoorwaarden en sociale premies goedkoper is."

 

Cornelissen bezocht vorige week samen met GroenLinks-leider Bram van Ojik de Eemshaven waar veel buitenlandse werknemers uit andere EU-landen via postbusbedrijven en andere schijnconstructies tegen slechtere arbeidsvoorwaarden aan het werk zijn dan Nederlandse werknemers. Zij zag daar de noodzaak van betere naleving van regels voor de detachering van werknemers: een constructie waar veelvuldig misbruik van wordt gemaakt.

 

Het vrij verkeer van diensten in de EU geeft bedrijven het recht om tijdelijke opdrachten uit te voeren over de grens. Opdrachtgevers misbruiken dit recht om arbeidsvoorwaarden en sociale premies te omzeilen. De nieuwe handhavingsregels leggen afspraken vast over de aanpak van misbruik en samenwerking tussen Europese autoriteiten. Zo moeten bedrijven voortaan vooraf melden als zij een klus over de grens gaan uitvoeren. De arbeidsinspectie kan dan tijdig reageren als arbeidsvoorwaarden worden omzeild.

 

De Europese Commissie had een voorstel gedaan waardoor de arbeidsinspecties van EU-landen worden beperkt in de controles die zij zouden kunnen uitvoeren. Dankzij de inzet van de groene fractie in het Europees Parlement is dat voorkomen. Arbeidsinspecties mogen de maatregelen nemen die zij nodig achten om er op toe te zien dat de regels voor detachering worden nageleefd.

 

Het Europarlement scherpte ook de ketenaansprakelijkheid van opdrachtgevers aan. Als zij bijvoorbeeld met onderaannemers en onder-onderaannemers werken, blijven ze aansprakelijk voor de naleving van werknemersrechten.

 

GroenLinks vindt de bescherming van werknemers in de oorspronkelijke regels voor de detachering van werknemers nog steeds te zwak en wil dat er opnieuw gekeken wordt naar de uitgangpunten in de detacheringsrichtlijn zelf.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook