Europees Hof: ingrijpende handelsakkoorden ook toetsen door nationale parlementen

STRAATSBURG/LUXEMBURG, 16 mei - Het Europees Hof van Justitie heeft geoordeeld dat het handelsakkoord tussen de EU en Singapore niet alleen door de EU, maar ook door alle lidstaten moet worden geratificeerd. GroenLinks is blij met deze uitspraak omdat daarmee wordt voorkomen dat ingrijpende handelsakkoorden nationale parlementen omzeilen.

Eickhout: “Zowel de inhoud van handelsakkoorden als de manier waarop ze worden gesloten, moet grondig worden herzien. Zolang het gaat om zaken als handelstarieven is het terecht dat de EU met meerderheid besluit. De nieuwe generatie handelsakkoorden met onder andere vergaande investeringsbescherming grijpt echter veel dieper op democratische stelsels in. Het is niet te verantwoorden als nationale parlementen daarbij buitenspel gezet worden terwijl ook het Europees Parlement geen zeggenschap heeft over het onderhandelingsmandaat.”

Het akkoord tussen de EU en Singapore bevat controversiële geschillenbeslechting tussen staten en investeerders (ISDS). GroenLinks is bezorgd over de impact daarvan op het vermogen van overheden om hun markt in het algemeen belang te reguleren. Het Hof oordeelt vandaag dat investeringsbescherming geen exclusieve bevoegdheid van de EU is. Daardoor moeten handelsakkoorden met ISDS zoals CETA door alle lidstaten geratificeerd worden.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook