Europees Parlement eist meer ambitie van Juncker in strijd tegen belastingontwijking

STRAATSBURG, 16 december - Het Europees Parlement eist meer dan twintig wetgevende initiatieven van de Europese Commissie om belastingontwijking door multinationals aan te pakken. GroenLinks wil dat Commissie-voorzitter Juncker zijn verleden als architect van het belastingparadijs Luxemburg voorgoed van zich afschudt door deze aanbevelingen snel op te volgen.

GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout: “Na het gigantische Luxleaks-schandaal zou je verwachten dat de EU alle zeilen bijzet om multinationals eindelijk fatsoenlijk belasting te laten betalen. Maar tot nu toe hebben we alleen muizenstapjes gezien. Het Europees Parlement verwacht veel en veel meer actie van Juncker en van de nationale regeringen.”

Het Europees Parlement presenteerde vorige maand de eerste bevindingen van de onderzoekscommissie belastingontwijking en concludeerde dat de Europese Commissie en lidstaten jarenlang in strijd met Europese regels en verdragen hebben gehandeld. In het vandaag aangenomen rapport formuleert het voorstellen voor wetgeving om belastingontwijking in de toekomst te voorkomen. Volgens het EU-verdrag moet de Europese Commissie de verzoeken van het parlement overnemen of beargumenteren waarom ze dat niet doet.

Hieronder een samenvatting van de wetgevende initiatieven die het Europees Parlement van de Europese Commissie verlangt:

1. Transparantie

 • Verplichte transparantie van multinationals over hoeveel belasting ze betalen per land.
 • Een Europees "fair tax payer"-label voor bedrijven die aantoonbaar fatsoenlijk belasting betalen.
 • Verplichte melding aan andere EU-landen van wijzigingen in het belastingstelsel die een impact kunnen hebben op hun belastinginkomsten.
 • Een uitbreiding van de regels rond automatische uitwisseling van tax rulings naar alle rulings (niet alleen grensoverschrijdende) en jaarlijkse rapportage over gesloten tax rulings.
 • Transparantie van douanevrije havens.
 • Jaarlijkse publicatie van een officiële schatting van de omvang van belastingontwijking door multinationals in Europa.
 • Betere bescherming van klokkenluiders die belastingontwijking onthullen.

2. Coördinatie

 • Voorstel voor een Europese grondslag voor vennootschapsbelasting inclusief clausules tegen belastingontwijking.
 • Transparantie van de gedragscodegroep voor bedrijvenbelasting (coördinatie van de 28 nationale regeringen) en een politieke voorzitter voor deze groep.
 • Wetgeving die belastingontwijking met behulp van patentboxen / innovatieboxen aanpakt.
 • Regels voor buitenlandse dochterondernemingen zodat daar geen winst kan worden geparkeerd.
 • Verbetering van de coördinatie tussen de lidstaten op het gebied van belastingcontroles.
 • Invoering van een gemeenschappelijk Europees fiscaal identificatienummer.

3. Convergentie van de 28 nationale belastingregels

 • Wetgevingsvoorstel om de EU in staat te stellen met één stem te spreken op het gebied van internationale belastingregelingen.
 • Een sluitende Europese definitie van een "belastingparadijs" formuleren die gebruikt kan worden voor Europees beleid om bedrijven te weerhouden om gebruik te maken van deze jurisdicties.
 • Bedrijven die belasting ontwijken uitsluiten van toegang tot staatssteun of openbare aanbestedingen op EU- en nationaal niveau en het intrekken van Europese subsidies.
 • De definitie van "vaste vestigingsplaats" aanpassen zodat bedrijven hun belastingplicht in landen waar zij actief zijn niet kunnen omzeilen en strengere eisen voor wat "economische substantie" betekent.
 • Wetgeving die misbruik met verrekenprijzen aanpakt.
 • Wetgeving die ontwijking door hybride bedrijfsconstructies aanpakt.
 • Richtsnoeren voor belasting gerelateerde staatssteun.
 • Anti-misbruikmaatregelen opnemen in bestaande Europese belastingwetgeving.
 • Betere mechanismen voor de beslechting van grensoverschrijdende belastinggeschillen.
 • Invoering van een bronbelasting of een maatregel met een vergelijkbaar effect om te voorkomen dat winsten de EU onbelast verlaten.
Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook