Europees Parlement laat kans op ambitieuzer Europees luchtkwaliteitsbeleid grotendeels lopen

STRAATSBURG, 28 oktober - “Schrikbarende sterftecijfers en grote economische schade door luchtvervuiling vragen om een serieuze aanpak van luchtkwaliteit”, vindt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. "Helaas bleek vandaag een meerderheid van de Europarlementariërs daar anders over te denken. Gelukkig hebben we nog wel bindende doelstellingen voor 2025, waaronder voor ammoniak, in het voorstel weten te krijgen. Dat maakt het onmogelijk voor regeringen om beleidsmaatregelen eindeloos voor zich uit te schuiven."

Het Europees Parlement negeerde vandaag de positieve wisselwerking tussen lucht- en klimaatbeleid, waardoor de nationale emissieplafonds voor vervuilende stoffen verder aangescherpt kunnen worden. “Ongelooflijk. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van datzelfde Europarlement heeft onlangs uitgewezen dat deze aanpak de beste is.” Steden en regio's staan te springen om meer verantwoordelijkheid voor de nationale overheden. Een stad als Londen moet voldoen aan de richtlijn, maar een overgroot deel van de vervuiling daar komt van omringende landbouw. “Schone lucht kent geen grenzen, dus is het logisch dat nationaal wordt gekeken waar de vervuiling veroorzaakt wordt en die aan te pakken dan om de plekken waar de lucht overlast geeft erop aan te spreken.” De meeste Europarlementariërs zijn echter zijn onder druk van hun nationale regeringen.

Dan was er ook nog stevige druk van de agrarische lobby om methaan en ammoniak uit het voorstel te halen. Dat is slechts gedeeltelijk gelukt door methaanuitstoot van vee uit het voorstel te halen. Sommige politici haalde te pas en te onpas het 'koeien zullen uit de wei verdwijnen' argument van stal. “Dat is nonsens. Het zijn precies dezelfde politici die elke gelegenheid aangrijpen om verdere groei en intensivering van onze agrarische sector te garanderen. Regels voor luchtkwaliteit en mestquotums zitten ze daarbij in de weg. Volksgezondheid en het milieu zijn van ondergeschikt belang,” aldus Eickhout. “We moeten onze prioriteiten op orde hebben. Stoppen met de intensivering dus, dan kunnen koeien gewoon van de buitenlucht blijven genieten."

In 2010 telde Nederland 11.000 vroegtijdige sterfgevallen vanwege vervuilde lucht. Diezelfde lucht bezorgde ons land een miljard aan directe en minimaal negen miljard aan indirecte economische schade. Deze vervuilende lucht komt grotendeels uit omliggende landen. Eickhout: “Een sterke Europese aanpak is dus noodzakelijk.”

De lidstaten nemen naar verwachting volgende maand hun positie in. Daarna kunnen de onderhandelingen over de uiteindelijke wetstekst, die onder Nederlands voorzitterschap plaats zullen vinden, gaan beginnen.

Wat wil het Europees Parlement?

  • Naast 2020 en 2030 ook bindende doelstellingen voor 2025. Dit geldt voor: zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), ammoniak (NH3), niet-methaan vluchtige organische stoffen (NMVOS) en fijn stof (PM2.5).
  • Geen bindende 2025-doelstelling voor methaan. Enterische methaan emissies zijn uit de 2030-doelstelling gehaald.
Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook