Europees Parlement neemt eigen rol in controle handelsakkoorden onvoldoende serieus

STRAATSBURG, 26 oktober - Na het gesloten handelsakkoord tussen de EU en Canada (CETA) gaat de EU in volle vaart door met het sluiten van bilaterale handelsakkoorden. De Europese Commissie heeft de EU-lidstaten gevraagd om onderhandelingen met Australië en Nieuw-Zeeland te openen. Het Europees Parlement steunde vandaag deze opening van onderhandelingen zonder inspraak op te eisen in de inhoud van het handelsakkoord. GroenLinks vindt dit gebrek aan democratische controle op handelsakkoorden problematisch.

Eickhout: “Na de uitspraak van het Europees hof* is duidelijk dat de akkoorden met Australië en Nieuw-Zeeland alleen de bevoegdheid van de EU zijn. De zwakke rol van nationale parlementen in dit proces moet door goede controle op Europees niveau gecompenseerd worden. Dat is niet het geval zolang het Europees Parlement alleen bij het eindresultaat ja of nee kan zeggen.”

Een meerderheid verwierp een voorstel van GroenLinks om het Europees Parlement zeggenschap te geven over het onderhandelingsmandaat zodat zaken als duurzaamheid, consumentenbescherming als harde voorwaarden aan een handelsakkoord worden gesteld. Daardoor blijven de resoluties die het vandaag aannam eenvoudig te negeren door de Europese Commissie die de onderhandelingen namens de lidstaten voert.

Eickhout: “Het sluiten van handelsakkoorden kan positief zijn als ze eraan bijdragen dat de globalisering beter gereguleerd wordt. Dat handelende bedrijven belasting betalen, milieuwetten en mensenrechten respecteren bijvoorbeeld. De EU heeft dat tot nu toe nauwelijks laten zien dus het blinde vertrouwen van het Europees Parlement in Commissie en lidstaten is misplaatst.”

*In mei oordeelde het Hof over de verdeling van bevoegdheden tussen de EU en de lidstaten binnen het handelsakkoord tussen de EU en Singapore. Handelsakkoorden die alleen beleidsterreinen beslaan waar de lidstaten geen exclusieve competentie hebben, hoeven niet door de afzonderlijke lidstaten (en dus nationale parlementen) geratificeerd te worden. https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-05/cp1700…

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook