Europees Parlement neemt onderhandelingspositie herziening anti-witwasrichtlijn in

BRUSSEL, 23 februari - Aanstaande dinsdag stemmen de commissies van Economische Zaken en Burgerlijke Vrijheden over het rapport van GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini dat het witwassen van crimineel geld, terrorismefinanciering en belastingontduiking en -ontwijking moeilijker maakt. Dit is een verscherping van de in 2015 aangenomen richtlijn welke ook door Sargentini door het Parlement werd geloodst.

Ingewikkelde bedrijfsconstructies en brievenbusfirma’s maken het makkelijk voor personen om geld te verstoppen. Jaarlijks lopen landen miljoenen mis door belastingontduiking en -ontwijking. Geld dat hard nodig is voor het draaiende houden van onze ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en scholen. Ook ontwikkelingslanden worden de dupe van geld dat onbelast het land verlaat en niet gebruikt kan worden voor de opbouw van de samenlevingen aldaar.

Aanleiding van het voorstel.

In juli 2016 kwam de Europese Commissie met een (vervroegde) aanpassing van de vierde anti-witwasrichtlijn en de vennootschapsrechtsrichtlijn. Aanleiding waren de aanslagen in Europa en de onthullingen van de Panama Papers. De vierde anti-witwasrichtlijn moet uiterlijk aankomende zomer door lidstaten in nationale wetgeving zijn omgezet.

Openbaar registers vergroten transparantie.

Sargentini streed als Parlementsonderhandelaar voor de vierde richtlijn al voor vergaande transparantie van bedrijven en trusts, een financiële constructie die veel in het Verenigd Koninkrijk wordt gebruikt. Ondanks verzet overtuigde Sargentini de Raad lidstaten te verplichten een openbaar register op te stellen van de uiteindelijk belanghebbende achter de bedrijfjes en postbussen (het ubo-register). Onder druk van de toenmalige Britse premier Cameron werden trusts uitgezonderd. Een jaar later, bleek dat Cameron profiteerde van een door zijn vader opgezette trust die via Panama belasting bleek te ontwijken (artikel Financial Times). Sargentini wil dat dit gat alsnog gedicht wordt.

Wat stelt Sargentini voor in haar rapport?

Sargentini wil een aantal loopholes in deze wetgeving met haar rapport ongedaan maken. Sargentini vindt steun bij haar collega’s voor het instellen van een openbaar ubo-register dat alle ondernemingen en trusts dekt zodat begunstigden zich niet achter allerlei schimmige constructies kunnen schuilen. Verder is er een meerderheid voor het groene voorstel een bredere registratieplicht voor trusts zodat bijvoorbeeld criminele Panamese trusts die in de EU opereren niet onder de radar blijven. Daarnaast pleit zij voor een hardere aanpak van derde landen die een hoog risico zijn: er wordt geen oogje toegeknepen bij belastingparadijzen. Daarnaast willen Europarlementariërs samenwerking tussen en binnen bevoegde autoriteiten verbeteren. Nu blijkt nog te vaak dat constructies door de mazen van verschillende landen door glippen.

Met de stemming krijgt Sargentini het mandaat namens het Europees Parlement te onderhandelen met de Raad van Ministers over de aanpassingen van de vierde anti-witwasrichtlijn. Wel moet het dossier volgens de nieuwe proceduregels van het Parlement eerst via de plenaire vergadering. De onderhandelingen met de Raad kunnen dan waarschijnlijk in maart beginnen.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook