Europees Parlement sluit zwakke deal over bankenbuffers

BRUSSEL, 19 juni - De commissie Economische en Monetaire zaken van het Europees Parlement heeft vandaag haar positie ingenomen over de herziening van de kapitaaleisen van banken en de regels voor het herstel en afwikkeling van banken in nood. GroenLinks acht het pakket bij lange na niet voldoende om een nieuwe bankencrisis te voorkomen en kon het bereikte akkoord niet steunen.

Eickhout: “Tien jaar na een destructieve bankencrisis pakken de gevestigde politieke partijen de banken nog steeds met fluwelen handschoenen aan. Ze mogen voor 3 euro aan eigen vermogen 100 euro blijven uitlenen. Daarmee blijven ze de maatschappij opzadelen met de kans op een nieuwe crisis”.

Het pakket bankenwetgeving vloeit voort uit internationale afspraken gemaakt in het Basel-comité van bankentoezichthouders. Het voorstel van de Europese Commissie bevatte echter al veel afzwakkingen en uitzonderingen. Met succes had de bankensector gelobbied voor deze afzwakkingen met het argument dat ze anders minder geld konden lenen aan de economie. Het Europese MKB geeft echter al jaren aan dat ze nauwelijks moeite ondervinden bij het verkrijgen van krediet. Onder de fracties van de christendemocraten, sociaaldemocraten en liberalen was er echter geen politieke wil om de voorstellen substantieel aan te scherpen.

Eickhout: “Het is verbijsterend hoe het de banken telkens lukt om hun winsten onaangetast te laten door politici voor hun karretje te spannen. Dit is een gemiste kans voor het Europees Parlement om voor regulering te zorgen die Europeanen beschermt tegen de volgende financiële crisis.”

GroenLinks had voorstellen ingediend voor een hard minimum van 10 procent eigen vermogen als deel van leningen (hefboomratio), maar een meerderheid van de Europarlementariërs wilde niet verder gaan dan 3 procent, terwijl in Nederland momenteel nog een hefboomratio van 4 procent geldt. Andere groene voorstellen waren onder andere om de blootstelling aan systeembanken, schaduwbanken en staatsobligaties van het thuisland te beperken. Ook wilde GroenLinks toezichthouders meer macht geven om banken aan te pakken die sjoemelen met de berekening van hun eigen vermogen en banken en toezichthouders verplichten om de risico’s van klimaatverandering te managen. Deze voorstellen werden echter niet of nauwelijks in de compromissen opgenomen. "Dit zogenaamde risicoreductie-pakket doet barweinig om risico's daadwerkelijk te verkleinen", aldus Eickhout.

De ministers van Financiën bereikten in mei een akkoord over de regels. Het Europees Parlement en de Raad van Ministers moeten nu in onderhandeling om tot een definitieve wet te komen.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook