Europees Parlement stemt over betere bescherming gedetacheerde werknemers

STRAATSBURG, 29 mei - Het Europees Parlement gaat naar verwachting vanmiddag akkoord met nieuwe regels voor gedetacheerde werknemers. GroenLinks stemt voor de herziening van de detacheringsrichtlijn die de rechten versterkt van werknemers die grensoverschrijdende diensten verlenen. "Daarmee wordt het moeilijker voor bedrijven om onderling te concurreren over de rug van werknemers", stelt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout.

Eickhout: “Met deze regels wordt de historische fout rechtgezet om de rechten van werknemers ondergeschikt te maken aan het vrije verkeer van dienstverlening binnen de Europese Unie. Het is prima als een bedrijf een klus in een ander EU-land uitvoert, mits het de arbeidsvoorwaarden in dat land respecteert.”

Onder de huidige regels gelden voor gedetacheerde werknemers alleen een beperkte harde kern aan arbeidsvoorwaarden van het land waarin ze hun werkzaamheden uitvoeren, waaronder het wettelijk minimumloon. Dankzij de nieuwe regels gaat een veel bredere set aan arbeidsvoorwaarden gelden. In de onderhandelingen over de richtlijn met nationale regeringen dwong het Europees Parlement belangrijke verbeteringen af zoals de afspraak dat huisvestings- of reiskosten niet meer van het loon van gedetacheerde werknemers mogen worden afgetrokken. Ook kunnen cao's voortaan breder worden toegepast op gedetacheerde werknemers, zelfs als ze niet algemeen verbindend verklaard zijn.

Of de nieuwe regels echt een einde maken aan misbruik, onderbetaling en valse concurrentie staat of valt bij de handhaving van de nieuwe regels. “Voldoende middelen voor nationale arbeidsinspecties zijn cruciaal en het plan voor een nieuwe Europese arbeidsautoriteit zou de samenwerking tussen nationale inspecties kunnen verbeteren om malafide opdrachtgevers aan te pakken”, aldus Eickhout.

Op aandringen van de lidstaten worden de arbeidsvoorwaarden voor de transportsector vastgelegd in een aparte wet waarover het Europees Parlement binnenkort zal stemmen. De Groene fractie in het Europees Parlement zet zich ervoor in dat ook vrachtwagenchauffeurs werken tegen de voorwaarden die gelden in het land waar ze hun opdracht uitvoeren.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook