Europees Parlement stemt over bezwaar Eickhout tegen cadmium in televisies en lampen

STRAATSBURG, 20 mei - Na F-gassen van de Europese markt verbannen te hebben, bindt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout nu de strijd aan tegen cadmium. Cadmium is schadelijk voor de gezondheid terwijl er een gelijkwaardig alternatief beschikbaar is. Eickhout heeft daarom bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Europese Commissie om het gebruik van cadmium in televisies en lampen toe te staan. Vanmiddag stemt het Europees Parlement over Eickhouts bezwaar.

Van nature is cadmium maar in heel lage concentraties in de aardkorst aanwezig. Ons lichaam kan daardoor niet goed omgaan met langdurige verhoogde blootstelling. Dat kan allerlei nadelige effecten hebben, van een hoge bloeddruk tot verstoringen in de botvorming.

De Europese Commissie heeft daarom een verbod ingesteld op het gebruik van cadmium. Tot op heden was er echter één uitzondering: televisies. Door zogenaamde 'cadmium quantum dots' in TV's te plaatsen worden ze energiezuiniger. Volgens de Commissie weegt dit voordeel zwaarder dan het nadelige gezondheidseffect dat het gebruik met zich meebrengt.

De Commissie wil deze uitzondering verlengen. Dit terwijl er ondertussen 'cadmium free quantum dots' op de markt verkrijgbaar zijn. Eickhout: "We kunnen nu ook energiebesparingen behalen op een wijze die niet schadelijk is voor de gezondheid. Voor mij is de keuze dan gemakkelijk."

Daar eindigt de dwaling van de Europese Commissie echter niet. De Commissie is bezweken voor een intensieve lobby van lampenfabrikanten, waardoor het gebruik van cadmium uitgebreid wordt naar een nieuwe sector. Dit terwijl onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Commissie deze uitbreiding ten zeerste afraadt.

Eickhout: "Wederom kiest de Europese Commissie de kant van de industrie, duurzaamheid, milieu en gezondheid komen simpelweg op de tweede plaats."

De Europese Raad van ministers heeft de uitzonderingen reeds goedgekeurd. Sommige lidstaten maakten wel bezwaar. Hoewel de Nederlandse regering het toelaten van cadmium niet leek te ondersteunen heeft ze uiteindelijk toch de kant van de meerderheid gekozen. De stemming van het Europees Parlement vindt woensdagmiddag rond 12 uur plaats.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook