Europees Parlement stemt over nationale klimaatdoelstellingen voor 2030

BRUSSEL, 30 mei - “Ik had alle mazen in de wet graag volledig zien verdwijnen, dat is niet gebeurd. Toch is wat nu op tafel ligt een duidelijke verbetering ten opzichte van het Commissievoorstel. Nu de lidstaten nog, al vrees ik dat daar eigenbelang zwaarder weegt dan het algemeen belang,” aldus GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout.

De wetgeving (genaamd Effort Sharing Regulation - ESR) waar de milieucommissie van het Europees Parlement vandaag over gestemd heeft, omvat nationale reductiedoelstellingen voor de uitstoot van broeikasgassen die niet onder het Europees emissiehandelssysteem (ETS) vallen. Deze nationale doelstelling gelden onder andere voor de uitstoot van transport, gebouwen, landbouw en afval. Bij elkaar zorgen die sectoren voor ongeveer zestig procent van de totale uitstoot in Europa.

Eickhout: “De doelstellingen waar men nu over spreekt zijn niet in lijn met het Parijsakkoord. Daarbovenop zitten er allerlei mazen in de wet die de doelstellingen nog eens veel lager maken dan ze op papier lijken. De milieucommissie heeft al die achterdeurtjes vandaag ingedamd, maar de lidstaten proberen ze juist zo groot mogelijk te maken. Elke lidstaat heeft wel een achterdeurtje waar het voor vecht. We dreigen straks met een wet te eindigen die enkel op papier wat doet.”

Ook Nederland doet daar flink aan mee. Eickhout: “De Nederlandse regering wil onder meer het gigantische overschot aan ETS-rechten gebruiken om minder in de niet-ETS sectoren te hoeven doen. Probleem is dat het overschot zo groot is, dat het niks doet met de ETS-prijs, en dus tot geen enkele reductie in CO2-uitstoot leidt. Zolang de ETS niet grondig herzien is, is het volkomen onverantwoord wat de Nederlandse regering probeert.”

“Het frappante is dat er een aantal Nederlandse politici zijn die beweren dat het klimaatbeleid volledig Europees geregeld moet worden. De redenering is dat enkel als de EU meer doet, we in Nederland meer kunnen doen. Dan is het heel teleurstellend om te zien dat juist die politici toestaan dat Europees klimaatbeleid volledig verwaterd wordt,” concludeert Eickhout.

Naar verwachting stemmen de lidstaten op 19 juni over hun gezamenlijke standpunt. Het volledige Europese Parlement moet haar goedkeuring nog geven over het onderhandelingsmandaat van de milieucommissie. Dat gebeurt waarschijnlijk in de week van 12 juni. 

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.
Webbericht op website GroenLinks Europa:

Deel dit bericht

TwitterFacebook