Europees Parlement stemt voor een kick-start van de Circulaire Economie

BRUSSEL, 24 januari - “De Europese afvalwetgeving gaat flink op de schop als het aan de milieucommissie van het Europees Parlement ligt. Het storten van afval is niet meer van deze tijd. Het zit bordenvol grondstoffen die opnieuw gebruikt kunnen worden. Ook het verbranden van afval wil de commissie aan banden leggen. Dat heeft gevolgen voor Nederland. Ons land is verslaafd aan afvalverbranding,” aldus GroenLinks Europarlementariër Bas Eickhout.

De milieucommissie van het Europees Parlement stemt vandaag over de afvalzijde van het circulaire economie voorstel dat eind 2015 in afgezwakte vorm door Frans Timmermans is gelanceerd. Eickhout: “Het Europees Parlement gaat grotendeels terug naar de voorstellen van Timmermans’ voorganger en scherpt het op een aantal punten zelfs verder aan.”

De wetgeving waar vandaag over gestemd wordt, is veelomvattend. Eickhout: “Vier wetten worden tegelijkertijd herzien. Het betreft ver uitgewerkte regels over hoe lidstaten en producenten om moeten gaan met elektronisch afval, giftig afval, verpakkingen, voedselresten, afvalsortering, stortplaatsen en nog veel meer. Het zal een paar uur duren voordat we over alle wijzigingsvoorstellen gestemd hebben.”

Eickhout is met name te spreken over de vrijwel volledige uitfasering van het dumpen van afval: “In 2030 mag nog maar 5% van ons huishoudelijk afval in stortplaatsen verdwijnen. Dat is ambitieus. Helemaal omdat het gecombineerd is met een hogere doestelling voor het recyclen van afval (70%). Zo voorkom je dat lidstaten al het afval gaan verbranden en je van de regen in de drup terecht komt."

Dat heeft gevolgen voor Nederland, stelt Eickhout: "We verbranden het overgrote deel van al ons restafval. En importeren zelfs afval uit andere landen. Dat laatste wordt straks ook minder. Lidstaten moeten meer afval gaan sorteren, en als het eenmaal gesorteerd is, mag het straks niet meer verbrand worden. Kortom, ook Nederland moet aan de bak om de economie meer circulair te maken.”

Na de stemming van vandaag volgt een plenaire stemming in maart. De uitkomst van die stemming vormt het onderhandelingsmandaat van het Europees Parlement. De tekst van vandaag is zo breed gedragen dat er geen grote veranderingen worden verwacht. Nadat ook de lidstaten hun positie hebben ingenomen, kunnen de onderhandelingen voor de uiteindelijke wetsteksten beginnen.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.
Webbericht op website GroenLinks Europa:

Deel dit bericht

TwitterFacebook