Europees Parlement uit harde kritiek op Privacy Shield

STRAATSBURG, 6 april - Het Europees Parlement uit harde kritiek op het Privacy Shield. De Europese Commissie meent dat met dit akkoord de persoonsgegevens die Europeanen aan commerciële partijen toevertrouwen voldoende door de Verenigde Staten beschermd wordt. Het Europarlement trekt dat beschermingsniveau in twijfel.

Bedrijven zijn niet verplicht mee te doen aan Privacy Shield en massasurveillance en geautomatiseerde analyse van commerciële data door politie- en inlichtingendiensten zijn nog steeds toegestaan. GroenLinks Europarlementariër Judith Sargentini, lid van de verantwoordelijke commissie Justitie en Burgerlijke Vrijheden: “De bescherming van onze gegevens en onze grondrechten zijn aan de andere kant van de oceaan niet gegarandeerd.”

Het Privacy Shield is de opvolger van het Safe Harbor akkoord, dat door de rechter ongeldig is verklaard omdat er onvoldoende bescherming van persoonsgegevens werd afgedwongen. Veel Europarlementariërs verwachten dat ook dit akkoord door de rechter wordt verworpen. GroenLinks wilde daarom dat de Europese Commissie opnieuw zou onderhandelen. Sargentini: “Een verdrag dat ieder moment door het Hof ongeldig kan worden verklaard is niet goed voor business. Ook bedrijven hebben baat bij nieuwe onderhandelingen en een akkoord dat wél stand houdt voor de rechter.”

Wanneer er bij de Europese autoriteiten voor persoonsgegevens de verdenking van het toepassen van een sleepnet bestaat, zijn zij verplicht het versturen van gegevens naar de VS te blokkeren. Dat zou betekenen dat veel apparaten, zoals telefoons, niet meer naar behoren zouden werken. Gezien de houding van de regering Trump ten aanzien van databescherming is de kans reëel dat een dergelijke maatregel genomen wordt.

Sargentini: “GroenLinks begrijpt heel goed dat het mogelijk moet blijven om persoonlijke data voor commerciële doelen naar de Verenigde Staten te blijven sturen. Maar dat mag niet ten koste van alles gaan; onze grondrechten verdienen bescherming. Het Privacy Shield beschermt gegevens die wij aan bedrijven toevertrouwen niet tegen datagraaierij van Amerikaanse politie- en veiligheidsdiensten.”

Het akkoord leunt op het principe van ‘passend beschermingsniveau’ van persoonsgegevens. Volgens dat principe mogen gegevens van Europese burgers alleen naar derde landen verstuurd worden als daar voldoende bescherming van die gegevens is. Europese wetgeving eist dat er soortgelijke wetgeving als in de EU moet zijn, of dat de Commissie privacy-gerelateerde wetgeving als ‘passend’ verklaard.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook