Europees Parlement veroordeelt ontspoorde inlichtingendiensten

Brussel, 12 februari 2014 - De justitiecommissie van het Europees Parlement heeft vandaag een rapport aangenomen dat de massasurveillance aan de kaak stelt. Het rapport bevat de bevindingen van het onderzoek dat het Parlement deed naar de onthullingen van NSA-klokkenluider Edward Snowden over massasurveillance. De massale verzameling van gegevens van onverdachte personen wordt in sterke bewoordingen bekritiseerd en het rapport waarschuwt voor de grote gevaren ervan voor de privacy, de vrijheid van meningsuiting, de persvrijheid en de rechtstaat. GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini nam deel aan het onderzoek en steunt de conclusies. "Het Europarlement veroordeelt terecht de ontsporing van inlichtingendiensten, de Amerikaanse NSA en de Britse GCHQ voorop", concludeert Sargentini.
 
Sargentini vindt dat het rapport duidelijk maakt dat regeringen en parlementen snel moeten ingrijpen. “In veel landen faalt het toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Daardoor hebben ze een grote minachting ontwikkeld voor de beperkingen die wetten en mensenrechten stellen aan hun activiteiten. Dat moet snel veranderen. Anders worden de veiligheid en vrijheid van de Europese burgers, die door de diensten beschermd behoren te worden, volkomen uitgehold."

Het rapport roept zes EU-landen met name op om het toezicht aan te scherpen, te verzekeren dat hun wetgeving nu en in de toekomst de mensenrechten respecteert en opheldering verschaffen over hun massasurveillance-activiteiten. Daaronder ook Nederland. Sargentini: "Er moet dus meer openheid komen over de datagraaierij door AIVD, MIVD en NSO. En het is duidelijk dat de Nederlandse plannen om de massasurveillance uit te breiden naar kabelgebonden communicatie veel te ver gaan. Waar blijft het recht op vertrouwelijke communicatie?"

Het rapport zal nu worden voorgelegd aan de plenaire vergadering van het Europees Parlement. Sargentini heeft goede hoop dat voor die tijd nog een extra getuige kan worden gehoord: Edward Snowden zelf. “Snowden heeft zich inmiddels bereid verklaard de vragen van het Europarlement te beantwoorden. Dat zou een duidelijk signaal zijn: waar minister Plasterk vindt dat Snowden 'het belang van de staat' ernstig heeft geschaad, vindt het Europees Parlement dat hij de burgers een dienst heeft bewezen.”

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook