Europees Parlement waarschuwt Timmermans voor deregulering ten koste van mens en milieu

BRUSSEL, 16 september - De 'agenda voor betere regelgeving' van Timmermans mag niet leiden tot het schrappen in EU-wetgeving voor de bescherming van het milieu en van sociale standaarden. Dat is wat het Europees Parlement vandaag duidelijk maakt aan de Europese Commissie in haar stemming over het Werkprogramma. Op initiatief van GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout stelt bovendien het Europarlement dat de Europese Commissie duurzaamheid centraal moet stellen in haar plannen voor 2016. Eickhout onderhandelde namens de groene fractie over de resolutie die het Europarlement aannam over het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2016. Hij is tevreden over het resultaat:

"Het Europees Parlement verwacht van Timmermans een andere invulling van zijn taak: onnodige bureaucratie aanpakken is iets anders dan het mes zetten in regels die noodzakelijk zijn om mens en milieu te beschermen. Deze regels dreigen het slachtoffer te worden van de Timmermans-check, maar sommige zaken kun je niet zomaar schrappen aan de hand van een simpel spreadsheetoverzichtje."

Milieubeleid is daar volgens Eickhout een goed voorbeeld van: het kan betekenen dat het bedrijfsleven met een kostenstijging te maken krijgt, maar schade aan het milieu is niet alleen in geld uit te drukken. "Dan moet je niet gaan boekhouden, maar staan voor de waarde van de aarde."

Timmermans begon zijn kruistocht tegen EU-wetgeving door onder andere wetgeving voor schonere lucht, meer recycling, tegen plastic soep en voor een beter zwangerschapsverlof op losse schroeven te zetten. Na hevig protest uit het Parlement, matigde hij zijn toon enigszins, maar GroenLinks wil dat de Europese Commissie juist wetgevend initiatief toont om meer te doen om tot een duurzaam en sociaal Europa te komen.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook