Europees Parlement wil actie van de lidstaten

STRAATSBURG, 10 september - Onder leiding van Groenlinks Europarlementariër Judith Sargentini eist het Europees Parlement daadkrachtigere actie van de Europese lidstaten en Commissie. In een breed gedragen resolutie op migratie spreekt het Parlement zich onder andere uit voor een permanent verdeelmechanisme rekening houdend met de voorkeur van vluchtelingen en aanpassing van Dublin. Sargentini is blij dat in tegenstelling tot eerdere stemmingen over deze problematiek het Europees Parlement nu tot een gezamenlijke positie is gekomen.

“De Europarlementariërs zijn het zat dat de lidstaten niet in staat blijken te zijn om solidair en humaan met vluchtelingen om te springen. Zij wil daarom de ministers komende maandag een duidelijke richting meegeven: medemenselijkheid en solidariteit staan de basis van onze Europese waarden. We hebben lang genoeg mooie woorden gehoord, het is tijd voor daden.”

De Europarlementariërs stemden in met de wens een permanent verdeelmechanisme voor nijpende situaties in te stellen zodat situaties zoals die in Hongarije, Griekenland en Italië kunnen worden voorkomen. Daarnaast roept het Parlement de Commissie op de Dublinverordening aan te passen: het land van aankomst als leidend criterium blijkt onwerkbaar. Een permanent en bindende verdeelsleutel van asielzoekers zou deze verordening kunnen vervangen. Om een snelle doorstart in Europa te vergemakkelijken wil het Parlement dat bij de herverdeling rekening gehouden wordt met de voorkeuren en specifieke omstandigheden van de betreffende asielzoeker, zoals taalkennis en werkervaring. Sargentini stelt dat vluchtelingen perspectief geboden moet worden op een toekomst: “vluchtelingen kwijnen nu weg in de opvang en moeten daarom perspectief geboden worden. Wanneer je zicht hebt op een toekomst waar je je leven kan opbouwen of kan doorstarten zal integratie bevorderd worden.”

Het is volgens Sargentini een kwestie van leiderschap om dat perspectief te bieden, maar de individuele lidstaten verschuilen zich achter elkaar. Het is daarom niet zo zeer een vluchtelingencrisis, maar een bestuurscrisis. “De aantallen waar we nu over praten zijn relatief niet zo groot als sommigen doen voor komen.  Wanneer Europa een stad van 50.000 inwoners zou zijn, dan zouden we nu 16 mensen in die stad een plekje moeten vinden.”

Aanstaande maandag komen de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken bijeen in Brussel om te praten over migratie. Sargentini hoopt dat deze resolutie helpt om hen tot actie te dwingen. “Door weinig tot geen veilige en legale toegang tot de EU te bieden, drijven wij de vluchtelingen in de handen van smokkelaar die voor enorme bedragen een levensgevaarlijke reis naar Europa aanbieden,” aldus Sargentini. Zij stelt dat ruimhartigere toepassing van gezinsherenigingsregels, het mogelijk maken van de asielaanvragen op ambassades en humanitaire visa's praktische voorbeelden zijn die de lidstaten kunnen gebruiken. “We laten echtgenoten toch niet zitten in oorlogsgebied of opvangkampen omdat ze zo een twee drie het inburgeringsexamen niet kunnen maken. Mij lijkt dat iemand die vlucht voor een oorlogssituatie de mogelijkheid moet krijgen de warmte van zijn familie te hebben.”

Sargentini was blij met de oproep van Juncker om te werken aan veilige en legale manieren van toegang tot de EU en ziet de discussies en voorstellen daarover graag tegemoet. Sargentini diende in navolging van de oproep van Juncker een amendement in om asielzoekers vanaf de dag dat ze voet in Europa zetten de mogelijkheid te geven te werken. “Niet toestaan dat mensen mogen werken of studeren is het ontnemen van waardigheid. We zouden als Europa die waardigheid niet mogen afnemen, maar vandaag bleek dat dit vooralsnog ook voor Junckers eigen Christendemocraten nog een stap te ver is. Daarmee maken deze partijen perspectief op een snelle doorstart voor vluchtelingen onnodig moeilijk.”

 

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook