Europees Parlement wil met meer ambitie naar klimaattop Parijs

Het Europees Parlement stemt vanavond over een ambitieus rapport waarin het zijn visie uiteenzet voor het nieuwe mondiale klimaatakkoord dat eind dit jaar in Parijs moet worden afgesloten. GroenLinks verwacht een ruime meerderheid voor dit rapport. "Dit rapport toont duidelijk meer ambitie dan hetgeen de Europese milieuministers vorige maand hebben afgesproken", aldus GroenLinks-Europarlementariƫr Bas Eickhout.

GroenLinks probeert de inzet van het Europees Parlement nog aan te scherpen met een voorstel om de klimaatafspraken in Parijs te beschermen tegen schadeclaims van grote bedrijven. GroenLinks verzet zich tegen ISDS in het handelsakkoord TTIP maar dit mechanisme zit ook in duizenden bestaande bilaterale investeringsverdragen. Eickhout: "Overheden die maatregelen nemen om klimaatverandering tegen te gaan mogen nooit belemmerd worden door bedrijven die dreigen met ISDS-schadeclaims. Daarom stel ik voor om in het klimaatakkoord een bepaling op te nemen die het onmogelijk maakt om ISDS te gebruiken tegen klimaatbeleid."

Een ander belangrijk onderdeel van het rapport is de vraag naar vijfjarige herzieningscycli die de ambitie van het klimaatverdrag in de loop der jaren steeds verder op zullen moeten schroeven. "We zien dat deze eis door steeds meer onderhandelende partijen wordt overgenomen. Ik acht de kans groot dat het een onderdeel wordt van het uiteindelijke klimaatverdrag."

Voor het verloop van de onderhandelingen in Parijs is het cruciaal dat ontwikkelingslanden meer garanties krijgen rondom financiƫle steun voor hun strijd tegen klimaatverandering. "We zien dat veel rijke landen zich gemakkelijk van hun gemaakte beloftes af willen maken door geld uit het potje voor ontwikkelingssamenwerking te halen. Het Europees Parlement zal vanavond laten weten dat dit niet de bedoeling is. Klimaatfinanciering moet bovenop ontwikkelingshulp komen", aldus Eickhout.

Hoe moet het nieuwe klimaatverdrag er volgen het Europees Parlement uitzien? Enkele kernpunten:

  • Wettelijk bindend;
  • de wereld op een pad brengen dat leidt tot volledige uitfasering van CO2-uitstoot in 2050 of kort daarna;
  • vijfjarige herzieningscycli vastleggen die de ambitie van het klimaatverdrag in lijn moeten houden/brengen met de laatste wetenschappelijke kennis;
  • het streven hebben om in 2020 een einde gemaakt te hebben aan alle subsidies op fossiele brandstoffen;
  • internationale scheepvaart en luchtvaart verplichten om hun uitstoot te gaan verminderen;
  • duidelijke bronnen voor klimaatfinanciering aanwijzen (zoals EU ETS en opbrengsten uit extra heffingen op brandstoffen);
  • de garantie stellen dat klimaatfinanciering niet ten koste gaat van het budget voor ontwikkelingshulp.
Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.
Webbericht op website GroenLinks Europa:

Deel dit bericht

TwitterFacebook