Europese Commissie bekritiseert EU-landen over aanpak vluchtelingenstroom

BRUSSEL, 14 oktober - "EU-landen komen hun beloftes om het nijpende vluchtelingenprobleem aan te pakken niet na." Dat concludeert GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini uit het rapport van de Europese Commissie over de voortgang rond de opvang van vluchtelingen. Sargentini is te spreken over de inzet van de Europese Commissie om de EU-lidstaten bij de les te houden. In het Europees Parlement hekelt zij al langer het getreuzel van lidstaten. Morgen komen de regeringsleiders bijeen om verder te spreken over de aanpak van asiel- en migratie.

"De Commissie haalt terecht uit naar de lidstaten die hun toezeggingen niet nakomen. Zo zien we weinig terug van de herverdeling van de 160.000 vluchtelingen binnen de EU. Slechts negentien vluchtelingen hebben een nadere plek gevonden. Er zijn dus nog 159.981 vluchtelingen te gaan. Dat is volstrekt onvoldoende."

De roep tot herverdeling is al maanden oud, maar volgens Sargentini zal met dit tempo het nog maanden duren voordat er ook maar iets van verlichting te zien is in de overvolle opvang in zuidelijke landen. EU-landen hebben nog steeds niet doorgeven hoeveel vluchtelingen zij dit jaar zullen uitnodigen uit Italië en Griekenland.

Ook aan de belofte om vluchtelingen in nijpende situaties uit de regio naar Europa te halen blijkt uit het rapport van de Commissie weinig vervolg gegeven te zijn. Alleen Tsjechië, Italië en Liechtenstein hebben in totaal 132 Syriërs in hun land opgenomen. "We zien bar weinig terug van de herplaatsing van vluchtelingen van buiten de EU. De lidstaten moeten zich schamen dat zij ondanks mooie woorden geen enkele voortgang maakt met het solidair en humaan opvangen van mensen die oorlog ontvlucht zijn."

Bovendien komen de lidstaten operationele en financiële toezeggingen niet na: er is onvoldoende personeel om de herverdeling van vluchtelingen in Italië en Griekenland in goede banen te leiden en financiële toezeggingen door EU-landen, aan organisaties zoals het UNHCR en het Wereldvoedselprogramma die zorgen voor degelijke opvang van vluchtelingen in de regio worden niet nagekomen. "Zeker nu de winter voor de deur staat is het beschamend dat de Europese Raad een paar maanden terug beweert miljarden te steken in opvang in de regio, maar in de praktijk de portemonnee dicht houdt. Dat het voedselprogramma het beloofde geld niet binnen heeft betekent dat vluchtelingen honger leiden."

Na de zoveelste vergadering met migratie hoog op de agenda, komen de EU-leiders morgen weer bij elkaar over migratie. De conceptconclusies laten zien dat de regeringsleiders vooral zullen spreken over grensbewaking. "De houding van de EU-landen zet druk op het draagvlak en houdt ons af van het serieus managen van het vluchtelingenprobleem," aldus Sargentini. "EU-landen bewandelen een heilloze weg. De bereidheid een cheque uit te schrijven aan mensenrechten schendende leiders in ruil voor het tegenhouden van vluchtelingen om naar de EU te komen, is een van de prioritaire actiepunten van de EU-landen. Dat is in mijn optiek de EU onwaardig." Sargentini verzet zich tegen de praktijk dat lidstaten creatief de grenzen van bestaande wetgeving zoeken die misschien net door de juridische beugel kunnen, maar volstrekt ongewenst zijn. "Zoals het verpakken van ontwikkelingshulp om vluchtelingen tegen te houden. Het is onzin te suggereren dat we het vluchtelingenprobleem oplossen, we moeten nog beginnen met managen. Om te beginnen met het nakomen van onze beloftes."  

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook